نویسنده = زهرا لطفی
تعداد مقالات: 1
1. نقد کتاب سیاست‌گذاری عمومی

دوره 18، شماره 6، شهریور 1397، صفحه 349-365

مرتضی نورمحمدی؛ امیر لطفی؛ زهرا لطفی