کلیدواژه‌ها = تصمیم‌گیری
تعداد مقالات: 2
1. کارل اشمیت مطالعه‌ای در امر سیاسی

دوره 19، شماره 7، مهر 1398، صفحه 273-288

10.30465/crtls.2019.4774

حمید ملک زاده


2. نقد کتاب سیاست‌گذاری عمومی

دوره 18، شماره 6، شهریور 1397، صفحه 349-365

مرتضی نورمحمدی؛ امیر لطفی؛ زهرا لطفی