کلیدواژه‌ها = دولت
تعداد مقالات: 9
1. نقد و ارزیابی کتاب روش و نظریه در علوم سیاسی

دوره 20، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 153-173

10.30465/crtls.2020.27655.1630

الهام رسولی ثانی آبادی


3. نقد کتاب سیاست‌گذاری عمومی

دوره 18، شماره 6، شهریور 1397، صفحه 349-365

مرتضی نورمحمدی؛ امیر لطفی؛ زهرا لطفی


6. بازشناسی کتاب مدرنیتۀ سیاسی و نقد آن

دوره 17، شماره 8، بهمن 1396، صفحه 193-217

سیدابراهیم سرپرست سادات


7. بررسی و نقد کتاب اقتصاد بخش عمومی

دوره 17، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 21-34

خسرو پیرائی


8. اشمیت و امر سیاسی: بازسازی یک پرتره بحث‌انگیز

دوره 16، شماره 41، مهر 1395، صفحه 177-199

علی‌اشرف نظری