کلیدواژه‌ها = ترجمه
تعداد مقالات: 24
1. نقد و بررسی تحلیلی فصل هنر کتاب رساله‌ای در باب انسان

دوره 20، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 313-336

10.30465/crtls.2020.5278

رضا میرمبین؛ علی مرادخانی؛ عبدالمجید شریف زاده


2. نقد کتاب مشاهداتی از ارمنستان باستانی و روابط اشکانیان و رومیان

دوره 20، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 291-311

10.30465/crtls.2020.5277

یاسر ملک زاده؛ سرور خراشادی


4. بررسی و تحلیل آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشتۀ زبان آلمانی

دوره 19، شماره 11، بهمن 1398، صفحه 181-196

10.30465/crtls.2019.4884

ایراندخت طلوعی هریس؛ حسین سرکار حسن خان


7. ترجمۀ نقادانة تراث

دوره 18، شماره 10، دی 1397، صفحه 15-27

حجت الله جودکی


9. محمدتقی غیاثی و ترجمۀ شعر فرانسه

دوره 18، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 11-33

میترا رئیسی دهکردی


10. محمدتقی غیاثی و نقد نو

دوره 18، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 35-59

حسن زختاره


11. نگاهی به کتاب Metaethics نوشتۀ سیمون کیرچین و سخنی درباب ترجمۀ آن

دوره 18، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 221-234

محمد زندی؛ مسلم قربان‌بابایی؛ عبدالله متقی‌زاده


15. نقد و بررسی کتاب دراسة منهجیة فی ترجمة الصحف و المجلات

دوره 16، شماره 43، بهمن 1395، صفحه 159-181

محمدرضا عزیزی‌پور


19. نگرشی بر تفسیر و ترجمۀ بائوزانی از قرآن کریم

دوره 14، شماره 32، آذر 1393، صفحه 73-85

محمدحسین رمضان کیایی؛ ایمان منسوب بصیری


20. بررسی و نقد ترجمۀ کتاب تاریخ ادبیات عربی

دوره 12، شماره 25، آبان 1391، صفحه 57-68

صابره سیاوشی


22. اهمیت تاریخی و نقد ترجمة مجمع‌الخواص

دوره 11، شماره 23، اسفند 1390، صفحه 67-85

سجاد حسینی


24. نقش ترجمه‌ها در رواج گفتمان انتقادی و بحران آگاهی در عصر قاجار

دوره 11، شماره 22، شهریور 1390، صفحه 15-26

زهرا علیزاده بیرجندی