کلیدواژه‌ها = نقد کتاب
تعداد مقالات: 40
2. رویکرد انتقادی به کتاب «روش تفسیر قرآن» با روش تحلیل محتوایی کمی

دوره 20، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 97-126

10.30465/crtls.2020.22879.1439

خدیجه حسین زاده؛ سید احمد موسوی؛ رضا حبیبی


3. نقد کتاب روش تحقیق آمیخته

دوره 20، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 413-441

10.30465/crtls.2020.5392

مصطفی همدانی


5. نقدی بر کتاب بانوان خوش‌نویس ایران، از زینب شهده تا ام‌سلمه

دوره 20، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 111-126

10.30465/crtls.2020.5259

مصطفی رستمی؛ معینه السادات حجازی


8. نقد کتاب لغة الشعر العربی الحدیث؛ مقوماتها الفنیة و طاقاتها الابداعیة

دوره 19، شماره 8، آبان 1398، صفحه 35-49

10.30465/crtls.2019.4783

ابوالحسن امین مقدسی؛ موسی بیات؛ عبدالوحید نویدی


10. نقد کتاب الأدب المصری فی ظلّ الحُکم العُثمانی

دوره 19، شماره 8، آبان 1398، صفحه 73-94

10.30465/crtls.2019.4785

محمودرضا توکلی محمدی


16. نقد کتاب حقوق بین‌الملل؛ از نظریه تا عمل

دوره 18، شماره 5، مرداد 1397، صفحه 155-165

توکل حبیب‌زاده


24. نقدی بر کتاب ابعاد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت

دوره 17، شماره 9، اسفند 1396، صفحه 27-50

فرهاد ترحمی؛ علی‌اصغر اسفندیاری


25. بررسی و نقد کتاب اقتصاد به روایت دیگر

دوره 17، شماره 9، اسفند 1396، صفحه 185-202

وحید مقدم؛ هادی امیری