نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

چکیده

رشد علاقه به بررسی تحولات و رویدادهای خاورمیانه ازیک‌سو و گسترش دوره‌های آموزشی و پژوهشی مطالعات این منطقه طی سال‌های اخیر، ازسوی‌دیگر، موجب شده است نیاز به آثار آموزشی و تحقیقی بیش‌از گذشته احساس شود؛ ازاین‌رو، انتشار کتاب سیاست و حکومت در خاورمیانه توسط ناشرانی دانشگاهی و معتبر جلب‌توجه می‌کند؛ کتابی که قرار است اسلوب آموزشی داشته باشد و خوانندگان، به‌ویژه دانشجویان رشتۀ علوم سیاسی در مقطع کارشناسی، را با اطلاعات و تحلیل‌‌های پایه در این زمینه آشنا کند. بااین‌حال، بررسی شکلی و محتوایی کتاب نشان می‌‌دهد که، به‌‌رغم دقت ناشران در عرضۀ اثری جامع و علمی، این نوشته دچار کاستی‌‌ها و گاه بی‌‌دقتی‌‌های متعددی است؛ به‌گونه‌ای‌که ظرفیت و ارزش آن را برای استناد و تدریس در دانشگاه با تردید روبه‌رو می‌کند. براین‌اساس، مطالبی دربارۀ ویژگی‌‌های شکلی و نکات قوت و ضعف محتوای اثر ذکر شده و درپایان نیز توصیه‌‌ها و پیش‌نهادهایی برای ویرایش جدی آن آمده است. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین مشکل کتاب آن است که هم از راهنمایی متخصصان حوزۀ مطالعات خاورمیانه و هم از مشورت صاحب‌‌نظران حوزۀ تعلیم و تربیت، درجهت نگارش اثری آموزشی بی‌بهره بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Chaos in Ideas, Hastiness in Action: A Critical Review of Politics and Government in the Middle East

نویسنده [English]

  • Seyed Abdolamir Nabavi

Assistant Professor of Social Sciences, Institute for Social and Cultural Studies (ISCS)

چکیده [English]

Increasing the enthusiastic attempts to trace the Middle East events and evolutions, on the one hand, and establishing the Middle East Studies courses (both in research and teaching) on the other hand, caused the need for research and teaching sources in this field. The printing of Politics and Government in THE Middle East by a reputable university press is very important; a book which is going to have educational methods and offer the data and analyses on political issues to the students of political sciences, especially the bachelors. However, reviewing the form and the content of this book shows that despite the publishers’ finesse to offer a scientific and comprehensive work, it has some weaknesses and inaccuracies, so that introducing it as an academic source may be hesitated. Accordingly, this paper offers some positive and negative aspects of the book, and at the end, it proposes a recommendation to the authors and publishers to issue a new edition of the book. The major drawback of the book seems to be its lack of the proficiency guidelines and ideas of the scholars of the Middle East Studies as well as and guidelines and ideas of education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Politics
  • Governance
  • Nation-Building
  • Regional System
  • The Middle East

ابوالحسن­شیرازی، حبیب­اله؛ ارسلان قربانی شیخ­نشین و رضا سیمبر (1391). سیاست و حکومت در خاورمیانه، تهران: سازمان مطالعه و تدوین (سمت) و دانشگاه تربیت معلم.

احمدی، حمید (1377). ریشه­های بحران در خاورمیانه، تهران: انتشارات کیهان.

ادیب­مقدم، ارشین (1388). سیاست بین­المللی خلیج فارس، ترجمه داود غرایاق زندی، تهران: شیرازه.

اوتاوی، مارینا (1385). گذار به دموکراسی یا شبه­اقتدارگرایی، ترجمه سعید میرترابی، تهران: انتشارات قومس.

اینگلهارت، رونالد و کریستین ولزل (1389). نوسازی، تغییر فرهنگی و دموکراسی، ترجمه یعقوب احمدی، تهران: انتشارات کویر.

شرابی، هشام (1380). پدرسالاری جدید، نظریه‌ای درباره تغییرات تحریف‌شده در جامعه عرب، ترجمه سیداحمد موثقی، تهران: انتشارات کویر.

شورای عالی برنامه­ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی (1375). برنامه درسی دوره لیسانس علوم سیاسی.

کامروا، مهران (1388). خاورمیانه معاصر، ترجمه محمدباقر قالیباف و سیدموسی پورموسوی، تهران: انتشارات قومس.

کریستال، جیل (1378). نفت و سیاست در خلیج فارس، ترجمه ناهید سلامی و شاپور جورکش، تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.

هانتر، شیرین (1380). آینده اسلام و غرب، ترجمه همایون مجد، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.

Ajami, Fouad (1992). The Arab Predicament: Arab Political Thought and Practice, Cambridge: Cambridge University Press.

Beblawi, Hazem and Luciani, Giacomo (eds.) (1987). The rentier state. (Nation, State and Integration in the Arab world, London: Croom Helm [and] the Istituto Affari Internazionali.

Gasiorowski, Mark (ed.) (2014). The Government and Politics of the Middle East and North Africa, Westview Press, Seventh Edition.

Halliday, Fred (2002). Islam and the Myth of Confrontation: Religion and Politics in the Middle East, London: I. B. Tauris.

Halliday, Fred (2005). 100 Myths about the Middle East, US: University of California Press.

Hudson, Michael (ed.) (1999). Middle East Dilemma: The Politics and Economics of Arab Integration, New York: Columbia University Press.

Kepel, Gilles (2002). Jihad: The Trail of Political Islam, Translated by Anthony F. Robert, London and New York: I. B. Tauris Publishers.

Korany, Bahghat (1992). The Foreign Policies of Arab States, The Callenges of Changes, Westview Press.

Potter, Lawrence and Sick, Gary (eds.) (2004). Iran, Iraq and the Legacies of War, Palgrave.

Salame, Ghassan (ed.) (1994). Democracy without Democrats? The Renewal of Politics in the Muslim World, London: I.B.Tauris.

Springborg, Robert (1993). “The Arab Bourgeoisie: A Revisionist Interpretation”, Arab Studies Quarterly, Vol. 15, No. 1, winter.

Tolba, Mostafa and Saab, Najib (eds.) (2008). Arab Environment Future Challenges, Beirut: Arab Forum for Environment and Development (AFED).