تحلیل انتقادی کتاب بازنویسی فیلم‌نامه

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد سینما، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

هدف کتاب بازنویسی فیلم‌نامه این است که خوانندگانش را یاری دهد تا مهارت‌های خود را برای بیان داستانی دراماتیک و گیرا پرورش دهند. در این ‌راستا، نویسنده با توضیح ساختار داستان مبتنی‌بر سه پردۀ درام، نقاط عطف و نقطۀ اوج، و پرداخت شخصیت خواننده را با مسائل اساسی بازنویسی فیلم‌نامه آشنا می‌کند؛ اما تمامی تلاش نویسنده به‌منظور منافع تجاری و کسب درآمد از فیلم‌نامه است. نظام ارزش‌گذاری او فروش فیلم و مبنای کار او فقط سینمای تجاری هالیوود است. این در حالی است که قید بررسی سینمای امریکا در هیچ ‌کجای کتاب دیده نمی‌شود.تقلیل سینمای جهان به سینمای هالیوود، مبناقراردادن ساختار سه‌پرده‌ای، و نادیده‌انگاشتن دیگر ساختارهای بدیل در تمامی امور فیلم‌نامه از مشکلات محتوایی کتاب به‌شمار می‌آیند. این مقاله درصدد است با ارائۀ بدیل‌هایی که نگارنده از اشاره به آن‌ها خودداری کرده است به نقد کتاب حاضر بپردازد. این نقد در سطح روایت، سینمای هالیوود، تجاری‌سازی فیلم‌نامه، و مبحث فرم و ساختار انجام می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Book Review of Making a Good Script Great

نویسندگان [English]

  • Ali Sheikhmehdi 1
  • Arsalan Moghadas 2
1 Associate Professor, Department of Cinema, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 MAof Cinema, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The book “Making a Good Script Great” aims to help its readers develop their skills to express a dramatic story. In this regard, the author, by explaining story structure based on the three-act structure, turning points, climax, and creating characters, introduces the reader the fundamental issues of rewriting the script. But, the author’s main intention is commercially oriented. . Her evalu