نقدی بر کتاب شناخت صنایع دستی ایران

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردش‌گری، دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشگاه هنر تهران

2 استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

چکیده

یکی از کتاب‌های چاپ‌شده در حوزۀ صنایع دستی کتاب شناخت صنایع دستی ایران است که مؤلف آن را به‌عنوان کتاب درسی برای دانشجویان رشته‌های مدیریت جهان‌گردی، مدیریت هتل‌داری، و مدیریت امور گمرکی معرفی کرده است. مقالۀ حاضر بررسی و نقد این کتاب است. پس از معرفی کتاب، نخست نقد شکلی اثر و سپس نقد محتوا صورت گرفته است. در این مقاله، به‌روش نقد و تحلیل کتاب موردارزیابی قرار می‌گیرد و ضمن برشمردن نواقص، کاستی‌ها، و اشتباهات نشان داده می‌شود که اثر یادشده به‌عنوان یک کتاب درسی دانشجویی نمی‌تواند مورداستفاده قرار گیرد و جامعیت یک کتاب علمی را ندارد. ازجمله استفاده‌نکردن از منابع علمی و تاریخی در بیان مطالب کتاب، توضیحات ناکافی در عناوین تخصصی، استفاده‌نکردن از ابزارهای علمی مناسب، تکراری‌بودن محتوا، و ... نقدی است که بر این کتاب ارائه شده است. اشکالات موجود در تأثیر منفی کتاب در دانش مخاطبان نقش قابل‌توجهی دارد و آن را شایستۀ حضور در محیط دانشگاهی نمی‌کند. درپایان، پیش‌نهادهایی برای رفع کاستی‌ها و اشکالات ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Criticism on the Book “Recognition of Handicrafts of Iran”

نویسندگان [English]

  • Soraya Ghafarpouri 1
  • Seyed Abdol Majid Sharifzadeh 2
1 Expert in Cultural Heritage and Tourism Research Institute, PhD Candidate in Comparative and Analytical
2 Assistant Professor in Cultural Heritage and Tourism Research Institute
چکیده [English]

One of the published books in handicraft is the Book “Recognition of Handicrafts of Iran”, which is introduced as a textbook for students of Tourism Management, Hotel Service Management, and Customs Management courses. This paper reviews and criticizes this book. After introducing the book, first formal criticisms and then content criticisms are presented. Research method of this paper is a critical-analytical method through which shortcomings and mistakes are highlighted.   It is shown that the work could not be used as a student textbook and it is not comprehensive as a scientific book. Lack of using scientific and historical resources for expressing the contents, lack of sufficient explanation in specialized titles, lack of appropriate scientific tools and repetitious contents are some weaknesses of this book. These pitfalls have a significant role on the negative impact on the audience’s knowledge, so it is not a suitable bookto be taught in the university. At the end, some suggestions are made to fix the shortcomings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • handicraft
  • art
  • Traditional
  • criticism
  • Book
آذرافشار، ا. (1365)، «ایران پیش از تاریخ: فرهنگ و تمدن انسان‌های ماقبل تاریخ در ایران»، مجلۀ چیستا، ش 35.

بیگلری، فریدون و دیگران (1388)، باستان‌شناسی پارینه‌سنگی، همدان: دانشگاه بوعلی‌سینا.

«تاریخچۀ دانشگاه» (1396)، سایت دانشگاه هنر تهران:.

«مصاحبه با نخستین فارغ‌التحصیلان رشتۀ صنایع دستی» (1396).

یاوری، حسین (1382)، آشنایی با هنرهای سنتی 1، تهران: صبای سحر.

یاوری، حسین (1389)، شناخت صنایع دستی ایران، تهران: مهکامه.

یاوری، حسین (1390)، شناخت صنایع دستی ایران، تهران: مهکامه.

یاوری، حسین (1392)، هنرهای سنتی ایران در یک نگاه، تهران: آذر.

یاوری، حسین (1393)، مبانی هنر، تهران: سایه‌بان هنر.