معرفی و بررسی انتقادی کتاب تحولات تصویری ایران

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت‌ علمی، دانشگاه هنر

چکیده

 
در کتاب تحولات تصویری ایران، تألیف سیامک دل‌زنده، مؤلف تلاش کرده است با گذر از تحلیل‌های توصیفی به تبیین نظری از تحولات هنر ایران در نیمۀ اول قرن سیزدهم هجری شمسی دست یابد. مؤلف کوشیده است، فراتر از روایت‌های خطی، به پادگفتمان‌های مسلط نیز بپردازد. در این مسیر نیز به موفقیت‌های قابل‌توجهی دست یافته است؛ اما این تلاش قابل‌نقد است.مؤلف تأکید کرده که، برخلاف دیدگاه پسااستعماری، مسیر دیگری را در این کتاب دنبال کرده است و در نقد دیدگاه پسااستعماری که «فاعلیت‌های منطقه‌ای» را نادیده می‌گیرد، به جست‌وجوی عاملیت‌های منطقه‌ای در ایران پرداخته است. مؤلف با در مرکز قراردادن مفهوم «نظم نمایشگاهی» به عاملان بیرونی و عاملان داخلی که بازتولیدکنندۀ این نظم هستند پرداخته و شرح داده که چگونه این جریان بر هنر ایران غلبه یافته است. این دیدگاه ساختاری مؤلف را در مطالعۀ عاملیت‌های داخلی محدود کرده است. ازهمین‌رو، توجه مؤلف به پادگفتمان‌ها فاقد رویکرد تحلیلی است و متن به توصیف آثار و معرفی هنرمندان تقلیل یافته است. در این مقاله، مفصل‌بندی‌های نظری کتاب موردنقد و تحلیل قرار خواهد گرفت. اگرچه نقدهایی بر کتاب وارد است، اما منابعی ازاین‌دست می‌توانند زمینه را برای نظریه‌پردازی درون‌نگر و درون‌زا پیرامون هنر ایران فراهم سازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing and Criticizing the Book of Visual Developments of Iranian Art

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Moridi
Faculty Member of Art University
چکیده [English]

In the book Visual Developments of Iranian Art, authored by Siamak Delzand, the author attempted to provide a theoretical explanation of developments in Iranian art in the first half of the thirteenth century SH through a descriptive analysis. Beyond linear narratives, the author has tried to address the dominant anti-discourses. He gained some significant successes along this path, but his effort can be criticized. The author has emphasized that, contrary to the post-colonial perspective, he has pursued another path in this book and criticized the post-colonial perspective that ignores "regional agencies", and he has been looking for regional agencies in Iran. By focusing on the concept of 'exhibition order', the author deals with the external and internal agents that reproduce this order and describes how this process has overwhelmed Iranian art. Such structural perspectives, restricts the author in studying the internal agency, therefore, the author's attention to the anti-discourses lacks an analytical approach and the text has been narrowed to describe the works and introduce the artists. The present article criticized and analyzed the theoretical details of the book. Although there are criticisms of the book, sources like this can provide the basis for introspective and endogenous theorizing about Iranian art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modernist Iranian Art
  • Modern Iranian Art
  • Post-colonial Approach
  • Exhibition Order
  • Decorative outlook
افسریان، ایمان (1395)، در جست‌وجوی زمان نو: درآمدی بر تاریخ انتقادی هنر معاصر ایران، تهران: حرفه هنرمند.

باغبان، سجاد، علی بوذری، و کیوان موسوی اقدم (1396)، «تاریخ‌نگاری ایده‌محور هنر معاصر ایران: سه نظر به کتاب تحولات تصویری هنر ایران»، فصل‌نامۀ نقد کتاب، ش 13 و 14.

دل‌زنده، سیامک (1395)، تحولات تصویری هنر ایران: بررسی انتقادی، تهران: چاپ و نشر نظر.

کشمیرشکن، حمید (1393)، هنر معاصر ایران، تهران: چاپ و نشر نظر.

مهاجر، شهروز (1396)، «نقد و نگاشت هنر در بستر مدرنیسم نوظهور»، در: تاریخ‌نگاری هنر: با نگاهی به نقد و نگاشت هنر تجسمی نوگرا در ایران، تهران: حرفه هنرمند.

Grigor, Talinn (2014), Contemporary Iranian Art: From the Street the Studio, Published by Reaction Books.

Gumpert, Lynn and Shiva Balaghi (Eds.) (2002), Picturing Iran: Art, Society and Revolution, London: I. B. Tauris.

Wood, Barry (2000), A Grate Symphony of Pure Form, Art Arientalism, vol. xxx.