آموزش زبان اسپانیایی در ایران و کاربرد کتاب ادبیات اسپانیایی مطالعۀ موردی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تهران ـ شمال

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان اسپانیایی، دانشکدۀ زبان‌های خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد تهران ـ شمال

2 مدرس مدعو گروه زبان اسپانیایی، دانشکدۀ زبان‌های خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد تهران ـ شمال

چکیده

نوشتۀ پیش‌ِرو مطالعه‌ای است دربارۀ آموزش ادبیات زبان اسپانیایی در دانشکدۀ زبان‌های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تهران‌ ـ شمال، هم‌راه با بررسی کاربرد کتاب ادبیات اسپانیایی، نوشتۀ فرناندو لازارو کاررتر و بیسنته توسُن، و مطابقت متن کتاب با شیوه‌های آموزشی موجود در این رشته برای دانشجویان ایرانی رشتۀ زبان اسپانیایی. بدین‌ منظور، این اثر کامل معرفی و بررسی خواهد شد و تمامی ‌نظریات و انتقاداتی که نتیجۀ سال‌ها تجربۀ تدریس این کتاب در دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تهران ‌ـ شمال است، ارائه می‌شود. هم‌چنین، با طراحی فرم نظرسنجی دارای ده سؤال، کتاب در رسیدن به اهداف تعیین‌شده‌اش ارزیابی خواهد شد. نتایج شامل نظریات و پیش‌نهادهای استادان، فارغ‌التحصیلان، و دانشجویان این رشته است و نشان می‌دهد این کتاب برای مکانیسم آموزشی ایران بسیار مؤثر است و فقط لازم است تا مطالب اندکی را استادان به‌منظور هماهنگی با دیدگاه ایرانیان و به‌روزکردن مفاهیم در تکمیل آن بیفزایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spanish Language Teaching in Iran and the Usage of the Book "Spanish Literature" (Literatura Española)

نویسندگان [English]

  • Beatriz Salas 1
  • Ali Ariandarestani 2
1 Assistant Professor of Spanish Language Department, Faculty of Foreign Languages, Islamic Azad University, Tehran-North Branch
2 Lecturer of Spanish Language, Foreign Languages Faculty, Islamic Azad University
چکیده [English]

The foregoing article is a study on the teaching Spanish language at the Faculty of Foreign Languages ​​of the Islamic Azad University (North Branch) in Tehran, along with the critical review on the usage of the Manual of Carreter and Tusón, and the correspondence of the textbook with the teaching methods available in Iran. To this end, we present this work thoroughly, review and criticisms that result from some years of teaching experience in the Islamic Azad University of Tehran. Also, by designing a questionnaire of ten questions, We evaluate its goals. The results include the views and suggestions of the professors, masters. and students of this field and suggest that this book is very effective for the educational mechanism of Iran and by adding only a few concepts insights by the professors, it will be up-to-date.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching Spanish literature
  • Latin American literature
  • teaching Spanish literature for foreigners
  • Prose
  • poetry
  • Biographies
  • History of Spanish literature
De Cozar Sievet, Rafael (2012), “Anotaciones Sobre Literatura Española y el Mundo Musulmán”, Revista Literaria de la Asociación Colegial de Escritores, no. 120, Idioma: Español.

Hinojosa, Alfonso (2012), Especialización para Profesores Europeos de Español. Entrevista Publicada en 20 Minutos:

.

Lázaro Carreter, Fernando (1980), “La Literatura Como Fenómeno Comunicativo”, En Lázaro Carreter, Fernando: Estudios de Lingüística, Barcelona: Crítica.

Lázaro Carreter, Fernando and Evaristo Correa Calderón (1974), Cómo se Comenta un Texto Literario, Madrid: Cátedra.

Lázaro Carreter, Fernando and Vicente Tusón (1977), Literatura Española 2º, Edic, Anaya: Salamanca.

Manzano Moreno, Eduardo (2017), “El Mito de Al-Andalus, Rechazar los Falsos Paralelismos Históricos es Necesario para Valorar el Legado Árabe”, Artículo Publicado en el Diario El País, 19 Nov.

Palacios González, Sergio (2011), Los Textos Literarios Clásicos Españoles en la Enseñanza del Español para Extranjeros (E/ELE), Tesis Doctoral del Departamento de Filología y Letras UAM: Universidad Autónoma de Madrid.

Palacios González, Sergio (2017), Comentarios de los Textos Clásicos Españoles en la Enseñanza-Aprendizaje del Español como Lengua Extranjera, Lectura: En la Universidad Autónoma de Madrid (España).