بررسی و نقد کتاب سلجوقیان از آغاز تا فرجام

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. دکتری تاریخ ایران

2 استادیار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.30465/crtls.2020.5037

چکیده

سلجوقیان در سدة پنجم هجری با توجه به گسترة آن که فراتر از مرزهای ایران کنونی را شامل می‌شد موجب پیوند تاریخ ایران با قلمروهای همسایه شده است که بررسی تاریخ این سلسله را از اهمیت دوچندان برخوردار می‌کند. در همین راستا اثر «سلجوقیان از آغاز تا فرجام» نوشتة ابوالقاسم فروزانی در هفده فصل تلاشی در جهت بررسی تمام جنبه‌های حکومت سلجوقی است. پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که نویسنده تا چه اندازه بر اساس اهداف تالیف این کتاب مبنی بر ارائة متن درسی توانسته جنبه‌های مختلف حکومت سلجوقی را تحلیل و تبیین کند. بنابراین در این مقاله با رویکرد انتقادی، شیوۀ تحلیلی و روایی کتاب بررسی شده است. بر اساس پژوهش صوت‌گرفته می‌توان به این یافته‌ها اشاره داشت، به‌رغم موضوعات متنوعی که این اثر درباره سلسلۀ سلجوقیان پوشش می‌دهد بخصوص وجه تمدنی و فرهنگی که از مزایای مهم آن محسوب می‌شود، اما شیوة روایی در این اثر نمود غالب دارد، به گونه‌ای که بعنوان کتاب‌ آموزشی دانشگاهی فهم تحلیلی دورۀ سلجوقیان بر اساس آن دشوار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and critique of the book of:“Seljuks from the Beginning to the End”

نویسندگان [English]

  • behzad asghari 1
  • Nayereh Dalir 2
1 .
2 .
چکیده [English]

The Seljuks in the fifth century AH, due to the extent to which they extend beyond the borders of present-day Iran, have linked Iranian history with neighboring territories, which makes it important to examine the history of this dynasty. In this regard, the work of "Seljuks from the Beginning to the End" by Abolghasem Forouzani in seventeen chapters is an attempt to examine all aspects of the Seljuk government. The question that arises is to what extent the author has been able to analyze and explain the various aspects of the Seljuk government based on the publication objectivesof this textbook. Therefore, in this article, the critical and analytical approaches and book validity are investigated. According to the conducted research, various relevant findings can be pointed out. Despite the variety of topics covered by this work on the Seljuk dynasty, it is a highly valid resource, especially in regard to the civilization and cultural aspect, which are considered among its most significant advantages. However, the application of the narration method in this work is majorly prevalent. Using as an academic textbook, it will therefore be difficult to make an analytical understanding of the Seljuk era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seljuks
  • Narrative history
  • political developments
  • Textbook

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 30 مرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 11 آبان 1399
  • تاریخ پذیرش: 01 آذر 1398