نقد و بررسی کتاب تحول گفتمان گزارش واقعه کربلا با رویکرد گفتمانی لاکلائو و موفه

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.30465/crtls.2020.5041

چکیده

تحقیق پیش رو با رویه­ای انتقادی و مبتنی بر رویکرد گفتمانی لاکلائو و موفه به نقد و بررسی کتاب "تحول گفتمانی در گزارش واقعه کربلا" پرداخته است، و سوال اصلی پژوهش این است که گفتمان­های (عاطفی، ماورائی و تاریخی) مطرح شده در کتاب مذکور بر چه پایه­ای سنخ بندی شده اند. یافته­های پژوهش نیز حاکی است از اینکه واقعه کربلا همچون رخدادی تاریخی و عینی بررسی نشده است به طوری که اشاره ای به امر واقع های تاریخی واقعه کربلا ندارد،  اما مواضع نویسندگان در گفتمان های مختلف در بعد روانی آن نسبت به این واقعه مورد بررسی قرار گرفته است، براین اساس سنجه­های آماری کتاب نمی تواند از اعتبار زیادی برخوردار باشند و اینکه دال و مدلول­ گفتمان های مورد بررسی مشخص نیست و نسبت قدرت را در گزارش این واقعه نادیده گرفته است و همچنین اشاره­ای­ به گفتمان­های رقیب در گزارش واقعه کربلا نکرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Critique of the book of discourse evolution of the report of karbala Event with Laklau and Muffes discourse approach

نویسندگان [English]

 • Seyyed Mohammad Rahim Rabbanizadeh 1
 • Sayed Hesam Mohammad Zadeh 2
1 Member of the Faculty of History, Institute of Humanities and Cultural Studies
2 PhD student in post-Islamic Iran history, Humanities and Cultural Studies Institute
چکیده [English]

This research by critical method based on Lalau and Muffes discourse approach has criticized the book of Discourse evolution of the report of karbala Event. The main question of this research is that discourses (emotional, transcendental, and historical) mentioned in this book based on what types are set. The conclusion indicate that the Karbala event has not been investigated as a historical and objective event so that it has not refer to the historical facts of the Karbala event, but the writers' positions in various discourses have been Checked out in the psychological aspect of the event, so the statistical measures in this book cannot be valid. That the sign and motto of the discourses under consideration is unclear, and ignores the power ratio in the incident report, and makes no mention of competing discourses in the report of the Karbala event.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Karbala event
 • Laklau and Muffe
 • discourse evolution
 • emotional
 • Transcendental
 • and historical

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399
 • تاریخ دریافت: 26 مرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 02 آذر 1399
 • تاریخ پذیرش: 11 دی 1398