نقدی بر نظرگاه معرفتی «منز» در کتاب:«قدرت، سیاست، مذهب در ایران عهد تیموری»

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه خوارزمی

10.30465/crtls.2020.5042

چکیده

نوشتار حاضر، رویکرد تفسیری «بئاتریس فوربز منز» پژوهشگر دوران مغول- تیموری را در کتاب «قدرت، سیاست و مذهب در ایران عهد تیموری» مورد نقد و نظر قرار می دهد. منز در این کتاب، تاریخ عهد شاهرخ و به ویژه مناسبات جامعه و حکومت در این عصر را با دیدگاه متفاوتی بررسی می‌‌نماید و عرصۀ جدیدی را به روی مخاطب باز می‌گشاید. در این جهت پس از معرفی مختصر فصول کتاب و جایگاه آن در عرصۀ پژوهشی عهد تیموری، نقد مبانی معرفتی و چارچوب نظری مؤلف که بر اساس آن مناسبات جامعه و حکومت در عهد فرمانروایی شاهرخ را تفسیر کرده است مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. نقد مذکور ضمن ارج نهادن به نظرگاه نویسنده کتاب در بازگشودن افق‌های جدید در تاریخ‌شناسی عهد تیموری و تهییج ذهن مخاطبان برای متفاوت دیدن ساختار کلان جامعه و حکومت در عهد جانشینی تیمور، بسط نظرگاه وی و گشودن افق های دیگری غیر از آنچه که« منز» تاریخ عهد شاهرخ را بر اساس آن تحلیل کرده است در نظر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A critic of Manz's epistemological view in the book: power, politics and religion in Timurid Iran

نویسنده [English]

  • Sayyed Abolfazl Razavi
Associate Professor, Drpartment of History, kharazmi University
چکیده [English]

This essay criticizes Beatrice Forbes Manz's, researcher of Mongol and Timurid era, interpretive approaches in the book" power, politics and religion in Timurid Iran". Manz survey Shahrokh's era history and specially relations between society and government by different viewpoint and come up with new horizons in this book. Thus, after introducing the brief of each chapter and book position on Timurid surveying arena, criticize epistemological basics and author's model theory which author interpret relations between society and government by them. The mentioned critic besides care about author's viewpoint in coming up with new horizons in Timurid historiography and provoking readers to seeing Timurid's successor's  society and governments structure in different way, pays attention to her  attitude about Shahrokh era history . 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Timurid
  • Power
  • politic
  • Religion
  • Forbes Manz

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 24 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 02 آذر 1398
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1398