نقدی بر «فهرستوارة نسخه های خطی کیمیا و علوم وابسته در کتابخانه های ایران»

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دکتری رشته «تاریخ علم دورة اسلامی»، پژوهشگر «پژوهشگاه مواد و انرژی»، تهران.

10.30465/crtls.2020.5051

چکیده

«فهرستوارة نسخه های خطی کیمیا و علوم وابسته در کتابخانه‌های ایران» به کوشش زهره مازیار و نسیبه رنجبردار و با مقدمه‌ای به قلم یوسف بیگ باباپور در سال 1392 چاپ شده است. با توجه به اینکه پژوهش در زمینة کیمیا در حوزة تمدنی اسلام و ایران در آغاز راه قرار دارد، در نگاه نخست، چنین فهرستواره‌ای بسیار نویدبخش و مفید به نظر می‌رسد. اما چنان که در این نوشتار خواهیم گفت، متأسفانه آنچه در این اثر آمده است، نه تنها حق مطلب را ادا نکرده است، بلکه به زعم نگارنده این مقاله، پژوهشگران این حوزه را دچار تشویش خواهد نمود. ما در این مقاله، نارسائی‌های این فهرستواره را در شش مقوله به‌اختصار بیان کرده‌ایم. بهره بردن انحصاری از فهرستوارة دنا بدون ارجاع مناسب به آن، اشتباهات و اغلاط نگارشی فراوان و فروگذار کردن تعداد قابل توجهی از نسخ خطی، سه نقص اساسی است که متوجه این فهرستواره می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique of “Catalogue of handwritten manuscripts on alchemy and related sciences within Iranian libraries”

نویسنده [English]

  • Ali Kavousi-rahim
Ph.D. in “History of Science”, Materials & Energy Research Center; Tehran, Iran.
چکیده [English]

“Catalogue of handwritten manuscripts on alchemy and related sciences within Iranian libraries” by Zohre Māziār and Nasibe Ranjbardār has been published in 2013/1392, along with an introduction made by Yousof Beyg Bābāapour. Nowadays, since the research on Islamic alchemy is in its infancy, compilation of such a catalogue could be acknowledged as a necessary reference for future studies on alchemy. But, as concluded in this paper, that contribution would not be useful in the subject, in spite of its proper title. In our view, this catalogue shall mislead the researchers in detection of manuscripts. In present critical analysis, we have remarked six major deficiencies of this catalogue. Exclusive quotation from previously published DENA catalogue without appropriate referencing to it, frequent writing mistakes and omitting significant number of manuscripts could be reported as three major defects of this catalogue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Catalogue of handwritten manuscripts on alchemy and related sciences within Iranian libraries”
  • DENA Catalogue
  • Alchemy
  • Handwritten manuscripts

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 08 اسفند 1397
  • تاریخ بازنگری: 04 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 20 آذر 1398