نگاهی انتقادی به ترجمۀ متون تاریخ اقتصادی در ایران (مطالعه موردی: تاریخچۀ مالی- مالیاتی ایران از صفویه تا پایان قاجاریه اثر ویلم فلور)

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

10.30465/crtls.2020.17241.1269

چکیده

چکیده
در دهه‌های اخیر به دنبال اهمیت‌ یافتن تاریخ اقتصادی، برخی پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی کوشش‌هایی در زمینۀ شناخت اوضاع اقتصادی دوره‌های مختلف تاریخ ایران انجام داده‌اند. از میان پژوهشگران غیرایرانی باید از ویلم فلور و رودی متی نام برد که بیشترین آثار را در این زمینه تالیف کرده‌اند و با تکیه بر اسناد و مدارک آرشیوی، موضوعات مختلف اقتصاد ایران در عصر صفوی و قاجار از جمله مالیه، مالیات، تجارت و بازار را مورد بررسی قرار داده‌اند. موضوعات مختلف اقتصادی مملو از اسامی، لغات و اصطلاحات تخصصی تاریخی، جغرافیایی، مالی و سندشناسی هستند و به همین دلیل برای برگردان آنها از زبان انگلیسی به فارسی به مترجمانی متبحر و متخصص در این عرصه نیاز است.
در حال حاضر ترجمۀ متون حوزۀ تاریخ اقتصادی ایران نسبت به گذشته شتاب بیشتری گرفته است و مترجمان تلاش فراوانی برای ترجمۀ سریع و بموقع متون این حوزه به خرج می‌دهند. اما مسئله اینجاست که چه کسانی صلاحیت ترجمۀ یک متن تاریخ اقتصادی را دارند؟ و یا عدم تخصص در ترجمۀ یک متن تاریخ اقتصادی چه تبعاتی دارد؟ این پژوهش با رویکردی انتقادی به بررسی ترجمۀ کتاب «تاریخچۀ مالی- مالیاتی ایران از صفویه تا پایان قاجاریه» اثر ویلم فلور می‌پردازد و به سوالاتی از این دست پاسخ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A critical survey of translation of economic history texts in iran Case Study: A fisical history of Iran in the Safavid and Qajar periods by Willem Floor

نویسنده [English]

  • Amin mohammadi
Ph.D. Student, Humanities Research Institute
چکیده [English]

As the importance of economic history in recent years, some of Iranian and non-Iranian researchers
research on the recognition of economic situation of different period of Iran history. Among non-Iranian researchers, we can call Willem Floor and Rudi Matthee who are compiled more at this ground. They relied on records and archival materials, in reviewing of the different subject of Iran economics as finance, trade, taxation and bazaar at qajar and safavid periods. The different economical subjects are full of vocabulary and skilled idioms of historic, geographic, financial and record-recognition cases, so to translate these texts from English to Farsi, having the skillful translators must be essential. At present time, the translation of texts of economic history will be done at an abnormal speed rather than past and translators try to translate the historical text as soon as possible. The question is here that who has the qualification to translate the economic history. What is the consequence in not having enough skill in translation of texts of economical history? In this paper we study translation of “A fisical history of Iran in the Safavid and Qajar periods” by Willem Floor critically and try to find out query.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "The economic history of Iran"
  • "Skilled Translation"
  • "Translator"
  • "The translation Forfeiture"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 03 اسفند 1397
  • تاریخ بازنگری: 04 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 20 آذر 1398