بررسی و نقد کتاب تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در عصر آل بویه

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه حکیم

10.30465/crtls.2020.5055

چکیده

کتاب تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در عصر آل بویه اثر صادق حجتی، گزارشی مفصل و نسبتاْ روان و پخته از تاریخ ایران و جهان اسلام در زمانۀ اوج تمدن اسلامی است که بسیاری از پژوهشگران به­دلایل دیریابی و عربی زبان بودن منابع به آن دوره نمی پردازند. نویسنده کتاب را در دو بخش تاریخ سیاسی( شامل ده فصل) و فرهنگ و تمدن( شامل پنج فصل) به­گونه­ای شایسته سازمان داده و اثری قابل قبول پدید آورده است. اما غفلت از برخی منابع متقدم و پژوهش­های جدید، نپرداختن به برخی از مسایل مهم مانند سیاست مذهبی و بخشی از زوایای دیگر مناسبات خارجی و برخی مشکلات فصل بندی و یا اشکال در ارجاعات در بسیاری از پارگرافها، اغلاط مختلف در نگارش و برخی داوریهای نارسا و احیاناً نادرست تا حدی به کتاب آسیب رسانده است. در این مقاله  به جنبه های مثبت و منفی این کتاب پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis of History, Culture &Civilization of Iran in the Buyid Dynasty

نویسنده [English]

  • Ali Yahyaei
Assistant Professor in Islamic History of Iran, Hakim Sabzevari University, Iran
چکیده [English]

The book of History, Culture &Civilization of Iran in the Buyid Dynasty by Sadegh Hojjati is a detailed and relatively fluent account of the history of Iran and the Islamic world at the climax of Islamic civilization, which many scholars do not work on that period because of scarcity and Arabic linguistic references. The author appropriately organized the book into two parts: a political history (including ten chapters) and culture and civilization (including five chapters) and produced an acceptable work. But neglecting some of the earlier sources and new researchs, not addressing some of the important issues such as religious politics and other aspects of foreign associations and some of the problems of segmentation or references in many paragraphs, various errata in writing and some inadequate judgments and probably inaccurate damaged the book to some extent. This article discusses the pros and cons of this book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buyid (Al Bouyeh)
  • History
  • Civilization and Culture of Iran
  • Islamic Civilization

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 29 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 04 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 20 آذر 1398