نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده کارآفرینی ،دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

دانشگاه‌ها به عنوان متولی اصلی پرورش نیروی متخصص، نقشی کلیدی در توسعه کارآفرینی دارند. مطالعات نشان می‌دهد که آموزش‌های کارآفرینی نه تنها باعث رشد کمی کارآفرینان می‌شود بلکه موجب ارتقاء سطح مهارت‌های کارآفرینی نیز می‌گردد. اما علیرغم ضرورت ارائه آموزش‌های باکیفیت و کاربردی به دانشجویان رشته کارآفرینی، بسیاری از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان این رشته، آموزش‌های ارائه شده را دارای کیفیت قابل قبولی ندانسته و نتوانسته‌اند پس از طی این آموزش‌ها برای ورود به دنیای کسب‌وکار آماده شوند. لذا این تحقیق با هدف نقد و بررسی دروس و سرفصل‌های دوره کارشناسی‌ارشد رشته کارآفرینی در دانشگاهها و تأثیر آن بر توانمندسازی دانشجویانطراحی و به مرحله اجرا درآمد. در این راستا دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران که بین سالهای 1388 تا 1398 در این دانشکده مشغول به تحصیل بوده‌اند به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. نتایج حاصل از تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها نشان داد که دروس و سرفصل‌های دوره کارشناسی‌ارشد رشته کارآفرینی تأثیر قابل توجهی بر افزایش توان علمی، آماده‌سازی جهت ورود به بازار کار، آماده‌سازی جهت راه‌اندازی کسب‌وکار و ارتقا کسب‌وکارهای پیشین داشته و دروس مذکور با نیازهای محیط کار تناسب دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A critical review of lessons and Rubrics of Master's Degree in Entrepreneurship at universities and its impact on empowerment of students

نویسندگان [English]

  • Mohammadad masum 1
  • reza mohammadkazemi 2
  • sadaf sartipi 3

2 Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Universities, as the main custodians of expertise, play a key role in the development of entrepreneurship. Studies show that entrepreneurial education not only promotes entrepreneurial growth but also enhances entrepreneurial skills. However, despite the need to provide quality and practical training to entrepreneurship students, many students and graduates of this field did not consider the provided training to be of acceptable quality and could not prepare to enter the business world after this training. The aim of this research is critical review of lessons and Rubrics of Master's Degree in Entrepreneurship at universities and Its impact on empowerment of students. In order to achieve this goal, the mentioned rubrics and lessons was evaluated from different aspects. In this regard, students and graduates of Entrepreneurship Faculty in University of Tehran between the 1388 to 1398 were selected as statistical population. The results of data analysis show that lessons and Rubrics of Master's Degree in Entrepreneurship at universities has a Significant impact on Enhancing Academic ability of Students and Graduates (Entrepreneurial Knowledge and Attitudes), Preparing students to enter the job market, preparing students to start a business, preparing students to upgrade previous businesses and mentioned rubrics and lessons fit the needs of the work environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • universities
  • educational rubrics