نقدِ ترجمه و محتوای کتاب انسان خداگونه، تاریخ مختصر آینده Homo Deus: A Brief History of Tomorrow

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد باستان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

10.30465/crtls.2020.29840.1754

چکیده

کتاب انسان خداگونه تاریخ مختصر آینده، بخش دوم از سه­گانه‌ی انسان خردمند، انسان خداگونه و 21 درس برای قرن 21ام است. در این کتاب، نویسنده (یووال نوح هراری) کوشیده است تا با مروری کلی بر تطور اندیشه‌ی بشر از آغاز و به­­ویژه پس از انقلاب علمی و ظهور زیرشاخه­های اومانیسم (لیبرالیسم، سوسیالیسم و فاشیسم) این گزاره را مطرح کند که خلق اینترنتِ همه­چیز و بهره‌مندی از الگوریتم‌هایی به مراتب کامل‌تر و دقیق­تر از الگوریتم‌های ذهن انسان توسط گوگل و فیسبوک، منجر به زوال لیبرالیسم، ظهور کیشِ دیتا (دیتائیسم) و در نهایت بی­استفاده شدن بشر امروزین خواهد شد. در کنار مقابله و بازبینی متن ترجمه و ارائه‌ی ایرادات و حذفیات، نگارندگان کوشیده­اند تا نشان ­دهند که امکان دارد آینده به چنین سمت و سویی نرود، اگر انسان‌ها بتوانند با کمک گرفتن از آگاهی جهان­شمولی که اکنون بیش از هر زمان دیگر به آن مسلح هستند، از سیر تحولات در گذشته، درس­ آموخته و پیش از رخ­دادن آینده‌ی مد نظر نویسنده‌ی کتاب، برایش چاره­اندیشی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Review of Homo Deus, a Brief History of Tomorrow

نویسندگان [English]

  • Hamed Vahdati Nasab 1
  • Alieh Abdollahi 2
1 Dept of Archaeology/ Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University/ Tehran/ IRAN
2 .
چکیده [English]

The under review book of Homo deus, a brief history of tomorrow is the second part of the trilogy of Sapines, Homo Deus, and 21 Lessons for the 21st Century, all were written by Yuval Noah Harari. In this book, the writer has first reviewed the history behind the formation of human mindset from Paleolithic to the renascence with particular emphasis on the scientific revolution and appearance of humanism paradigm and its subdivisions (liberalism, socialism, and fascism). Doing so, he concluded that invention of internet of everything and using more sophisticated computer generated algorithms by Google and Facebook (Dataism) will eventually put the humans aside forever. The writers of this critic compared the Farsi translation with the English one and realized that some parts of the Farsi version suffer from improper translation, plus some other parts have been deleted during the translation. In addition to that, it is probable that the human societies might scape form the illustrated dark future by Harari. Learning from the past events, and more importantly using our global conscious, which we possess more than ever, might change the inevitable future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Homo sapiens
  • Mind algorithms
  • Humanism
  • Dataism
  • Global Conscious
دایموند، جرد. (1397). فروپاشی. ترجمه‌ی فریدون مجلسی، تهران، نشر نو.
 
دایموند، جرد. (1398). آشوب: نقاط عطف برای کشورهای بحران زده. ترجمه‌ی اصلان قودجانی، تهران، نشر صانعی.
 
روزلینگ، هانس. (1398). واقعیت. ترجمه‌ی بهار رحمتی. تهران، نشر نوین توسعه.
 
وحدتی­نسب، حامد. (1394). "تطور فرهنگی جوامع انسانی در پیرامون فلات مرکزی ازآغاز تا پایان اهلی­سازی­ها، بازگفت انگاره­ی سازش­پذیریِ فرهنگی". مجله باستان­پژوهی دوره جدید، شماره 17، صفحات: 128-141.
 
وحدتی­نسب، حامد. (1398). "بررسی و نقد ترجمه‌ی کتاب انسان خردمند، تاریخ مختصر بشر". پژوهشنامه‌ی انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال نوزدهم، شماره‌ی چهارم. 139-153.
 
هراری، یووال نوح. (1397). انسان خداگونه، تاریخ مختصر آینده. ترجمه‌ی زهرا عالی. تهران، نشر نو با همکاری نشر آسیم.
 
هراری، یووال نوح. (1397). انسان خداگونه، تاریخ مختصر فردا. ترجمه‌ی نیک گرگین. برگرفته از تارنمای https://tarikhema.org. سوئد.
 
Ambrose, S.H. (2000). “Volcanic winter in the Garden of Eden: the Toba supereruption and the late Pleistocene human population crash”. Volcanic hazards and disasters in human antiquity, 345, p.71. 
Ditlevsen, P., Mitsui, T. and Crucifix, M. (2020). “Crossover and peaks in the Pleistocene climate spectrum; understanding from simple ice age models”. Climate Dynamics, 54(3), pp.1801-1818. 
LeCompte, M., Adedeji, V.A., Kennett, J.P., Bunch, T.E., Wolbach, W.S. and West, A. (2018). “Brief overview of the Younger Dryas Cosmic Impact datum layer 12,800 years ago and its archaeological utility”. Goodyear, AC, Moore, AC, Early Human Life on the Southeastern Coastal Plain. University Press of Florida, Gainesville, pp.155-174. 
Richter, D., Grün, R., Joannes-Boyau, R., Steele, T.E., Amani, F., Rué, M., Fernandes, P., Raynal, J.P., Geraads, D., Ben-Ncer, A. and Hublin, J.J. (2017). “The age of the hominin fossils from Jebel Irhoud, Morocco, and the origins of the Middle Stone Age”. Nature, 546(7657), pp.293-296. 
Smith, E.I., Jacobs, Z., Johnsen, R., Ren, M., Fisher, E.C., Oestmo, S., Wilkins, J., Harris, J.A., Karkanas, P., Fitch, S. and Ciravolo, A. (2018). “Humans thrived in South Africa through the Toba eruption about 74,000 years ago”. Nature, 555(7697), pp.511-515. 
Stroumsa, G.G. (2015). “Three Rings or Three Impostors? The Comparative Approach to the Abrahamic Religions and its Origins”. In The Oxford Handbook of the Abrahamic Religions.