نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت بازرگانی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

محتوای کتاب «نگاهی نو به باورهای کارآفرینی و مدیریت بنگاه­ها» شامل سه بخش و 13 فصل با محوریت کارآفرینی و مدیریت بنگاه­ها است. با توجه به اهمیت باورها در کارآفرینی، موضوع کلی کتاب جذاب و سودمند است و به‌ویژه به مخاطبان غیرتخصصی دیدگاه مناسبی ارائه می‌کند. در این اثر تلاش شده است بازتعریفی از کارآفرینی و باورهای مرتبط با آن ارائه شود که این تلاش تا حد زیادی با عدم بکارگیری منابع به‌روز و جدید بی­ثمر مانده است. البته ساختار کتاب، خبری است و بیشتر به گزارش­های دهۀ قبل میلادی اتکا نموده و از گزارش­های داخلی بی­بهره بوده است. این اثر اگرچه توانسته است اطلاعات جامعی از کارآفرینی و مدیریت کسب‌و‌کار ارائه نماید، اما به علت استفاده از آمارهای یک دهه قبل، در تحلیل روابط کسب‌و‌کار و کارآفرینی چندان موفق نبوده است و بیشتر قضاوت خواننده را در مورد مطلب جویا شده است. همچنین در موارد متعددی با عبارت‌های بدون استناد، استدلال‌هایی ارائه شده است که استفاده از کتاب را به عنوان یک مرجع کامل به‌خصوص در زمینۀ ارائۀ‌ الگوی بومی کارآفرینی زیر سوال می‌برد. در مجموع، کتاب از نظر موضوعی افق جدیدی به مباحث کارآفرینی می‌گشاید، هر چند از نظر محتوایی ضعف‌های آشکاری دارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review and Critique of the Book "A New Look at the Entrepreneurial Beliefs and Corporate Management”

نویسندگان [English]

  • mohammad javad naeiji 1
  • seyyed mostafa alemnajafi 2

1 business department/ management and accounting faculty/ shahid beheshti university

2 MA. in Entrepreneurship - Shahid Beheshti University

چکیده [English]

The content of " A new look at the entrepreneurial beliefs and corporate management " book comprises three sectors and 13 chapters with centrality of entrepreneurship and corporate management.
Also, an attempt has been made to provide an overview of entrepreneurship and related beliefs; although this effort has been futile with the lack of use of new and novel resources. The book mostly relies on reports of the previous decade, and has been deprived of domestic reports. Although this book has been able to provide comprehensive knowledge of entrepreneurship and business management in firms by imitating resources from previous decades, but it hasn’t been able to explain the relationship between business and entrepreneurship and mainly asks the reader for their judgment on the subject. Also authors try to confirm its content by using phrases such as: “The statistics indicate that”, or “some scientists have said that”. Therefore, contrary to the opinion of the authors of the book, it’s not a complete source particularly about the use of internal experience in the area under discussion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critique of book
  • entrepreneurship
  • entrepreneurial beliefs
  • business management