نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

مدیریت آموزشی به معنی عام، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی فرآیند آموزش در نظر گرفته می‌شود، اما به معنای خاص مدیریت آموزشی، راهنمایی، مددکاری و ایجاد محیط مناسب برای فعالیت آموزشی می‌باشد. به عبارتی مدیریت آموزشی، فرایند هماهنگ کردن استعدادهای آدمی و بهره‌گیری از شرایط محیطی برای اهداف آموزشی است. هدف این مقاله نقد کتاب «متون زبان انگلیسی در مدیریت آموزشی» است.  این کتاب به دانشجویان کمک می کند که با واژه های تخصصی حوزه مدیریت آموزشی آشنا شده به نحوی که  بتوانند از پژوهش‌ها و مطالعات انجام‌شده  این حوزه در سایر نقاط جهان مطلع گردند، بررسی ها نشان داد که اثر حاضر علاوه بر علمی بودن، از ویژگی‌های درسی و آموزشی لازم تا حد زیادی برخوردار هست، البته معدود کاستی‌هایی نیز در این کتاب وجود دارد. پیشنهاداتی برای ارتقا کیفی اثر ارائه شده است که مهمترین آن استفاده از متون به روزی که دارای جملات طولانی و پیچیده کمتری هستند و همچنین ارائه یک بخش تحت عنوان «مطالعه بیشتر» در انتهای هر واحد درسی یا در انتهای کتاب تا چنانچه دانشجویان نیاز به مطالعه بیشتر در خصوص مباحث موردبحث داشتند، به آن‌ها مراجعه نمایند، است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Review of the Book English in Educational Administration

نویسنده [English]

  • Vida Rahiminezhad

Assistant Professor of English Langauge and Literature, Research Institute for Education, Organization of Research and Educational Planning, Iran

چکیده [English]

Educational administration is generally meant planning, organizing, guiding, coordinating, supervising, and evaluating the educational process, but specifically it means guidance, assistance, and creating the right environment for the educational activity. In other words, educational administration is the process of harmonizing human talents and taking advantage of environmental conditions for educational purposes. The aim of this article is to criticize the book entitled “English in Educational Administration". This book could help students to become familiar with the specialized vocabulary of Educational Administration in order to study research done in this area. It is found out that this book is not only an academic text, but it includes the characteristics of teaching and learning, as well. Findings show that along with several positive points in this book, a few shortcomings also point out, and some suggestions are provided to improve the textbook, such as to use up-to-date materials that contain less complex and long sentences and also to provide a section called “Further Reading” at the end of each lesson or at the end of the book to help students who need more information about the discussed points.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Administrative
  • planning
  • Making Decision
  • Educational Psychology
  • Educational Sociology

آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی وزارت علوم، مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی. 9/11/1373.

علیمحمدی، محمود. (1393). متون زبان انگلیسی در مدیریت آموزشی. تهران: دانشگاه پیام نور.

صافی، احمد. (1373). مدیریت و برنامه‌ریزی در آموزش‌وپرورش، تهران: اداره کل آموزش‌های ضمن خدمت.

علاقه بند، علی. (1374). مقدمات مدیریت آموزشی. تهران: بعثت.

قرآئی مقدم، امان ا.... (1375). مدیریت آموزشی.تهران: ابجد.

میرکمالی، سید محمد. (1387). رهبری و مدیریت آموزشی، تهران: یسطرون.

 

Cunningham, W. G., & Cordeiro, P. A. (2006).  Educational leadership: A problem-based approach. (3rd ed.). Boston: Allyn & Bacon.

David Newman. (2012). Comprehension and the Sentence. David Newmonic Language Resources 2010-2012.

Alimohamadi, Mahmood. (1391). English in Educational Administration. Tehran: Payamnoor.

Kerashen D. Stephen. Principles and Practice in Second Language Acquisition. (1982, 2009). Pergamon Press Inc.

Stevens, C. Kathleen. (1982). “Helping Students Understand Complicated Sentences”. https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.

Longman Dictionary 5.