نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشیار تکنولوژی آموزشی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

کتاب «گرافیک در خدمت یادگیری»، حاصل تلاش ارزشمند روت کالوین کلارک و چاپتا لاینز در تبیین گرافیک در تسهیل یادگیری است. فرض اصلی کتاب آن است که کاربرد گرافیک(عناصر بصری) در کنار کلمات در مقایسه با کلمات به تنهایی، یادگیری را تسهیل می‌کند. تلاش مؤلفان در ارائه مطالب با ویژگی‌هایی از جمله استفاده از شواهد تحقیقاتی و نظریه شناختی مبتنی بر عمل در موقعیت‌های آموزشی واقعی، با بیان روشن و یکپارچه و به‌روز بودن، همراه است تا این کتاب را از دیگر کتاب‌های موجود در طراحی گرافیکی متمایز سازند. ویژگی‌ خاص دیگر کتاب، بهره‌گیری از راهنماها یا دستورالعمل‌های گرافیکی در چگونگی استفاده از عناصر بصری برای تقویت فرآیندهای روانشناسی یادگیری و برای یادگیری گونه های مختلف محتوای دروس است. وجود نقشه کلی از کتاب و تبیین موقعیت هر بخش و هرفصل در ارتباط با مجموعه مطالب، موجب یکپارچگی و شکل‌گیری نقشه ذهنی گردیده است. لیکن در انتخاب موضوعات و مفاهیم کلی مطروحه، دلایل نویسندگان به درستی مشخص نگردیده است و همچنین نقدهایی در زمینه نادیده گرفتن سبک های یادگیری، محیط یادگیری و عدم تبیین آموزش و یادگیری وارد می‌باشد. این کتاب یکی از منابع رشته تکنولوژی آموزشی بوده و شایسته است تا از ابعاد تأثیرگذاری آن در آموزش و یادگیری مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Book Review of Graphic for Learning: Proven Guidelines for Planning ,Designing, and Evaluating Visuals in Traning Materials

نویسندگان [English]

  • Sakineh Talebi 1
  • Mohammad Reza Nili Ahmahabadi 2

1 PhD Student in Educational Technology, Allameh Tabataba'i University, Tehran Iran

2 Professor of Educational Technology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The book “Graphics for Learning” is the result of the valuable efforts of Ruth Colvin Clark and Chopeta Lyones in explaining graphics to facilitate learning. The main premise of the book is that the use of graphics (visual elements) alongside words facilitates learning compared to words alone. The authors’ efforts in presenting the material are accompanied by features such as the use of research evidence and action-based cognitive theory in real-life learning situations, clear and integrated expression, and up-to-datedness, to distinguish this book from other books in graphic design. Another special feature of the book is the use of graphic guides or instructions on how to use visual elements to enhance the processes of learning psychology and to learn different types of course content. The existence of a general map of the book and an explanation of the position of each section and each chapter in relation to the collection of contents have led to the integration and formation of a mental map. However, in selecting the general topics and concepts, the authors’ reasons have not been properly identified, and there are also criticisms about ignoring learning styles, learning environment, and not explaining teaching and learning. This book is one of the resources in the field of educational technology, and it is worthwhile to examine the dimensions of its effectiveness in teaching and learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Graphics
  • Visual Elements
  • learning
  • Clark and Lyons

افضل‌نیا، محمدرضا(1393). تکنولوژی یادگیری، تهران: سمت

باقری نوع‌پرست، خسرو(1397). نقد، احقاق حق است. فایل صوتی سخنرانی در پانزدهمین جشنواره نقد کتاب، اول بهمن97 @khasrowbagheri

باقری نوع‌پرست، خسرو(1397). دیویی پس از یک سده با نقد کتاب دموکراسی و تعلیم و تربیت جان دیویی @khosrowbaghori

رایسر، رابرت ای و دمپسی، جان وی(1395). طراحی و تکنولوژی آموزشی، روندها و مسائل، ترجمه مرتضی کرمی و جواد غلامی، نشرآییژ

سیف، علی اکبر(1397). روانشناسی تربیتی ، تهران:  پیام نور

فردانش، هاشم(1394). طراحی آموزشی: مبانی، رویکردها و کاربردها، تهران: سمت

فردانش، هاشم(1394). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، تهران: سمت

کلارک، روت کالوین و لاینز،چاپتا(1395).گرافیک در خدمت یادگیری، ترجمه مجید اخگر، تهران: انتشارات سمت

کلارک، روت کالوین و مایر، ریچارد ای(1393). یادگیری الکترونیکی و علم آموزش، ترجمه خدیجه علی آبادی، اکرم اسکندری و مصطفی کنعانی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

گانیه، رابرت میلز(1393). شرایط یادگیری ونظریه آموزشی، ترجمه جعفرنجفی‌­زند، تهران:  رشد 

لاپتن، الن (1394). تفکر طراحی درگرافیک، آن سوی طوفان مغزی، ترجمه نازیلا محمد قلیزاده، ناشر: فرهنگسرای میردشتی

نوروزی، داریوش و رضوی، سیدعباس(1393). مبانی طراحی آموزشی، تهران: سمت

واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی بازبینی‌شده در ۲۹ آذر۱۳۹۰

یوهانسون، پاول و پرجونز، اریک(2014). خلاصه کتاب مقدمه‌ای بر علم طراحی، حامد حسینی ضرابی و حامد عباسی   https://www.sbu.ac.ir/Cols/FEP/resvp/FEP_workshops_Aban3

 

Dewey, John(2004). Democracy and Education, published by AAKAR 2004

Mercier, E., Goldmans, S. and Booker, A. (2010). Focusing on process: Evidence Ideas to promote learning through the conaborative design process In Diegueno, C., Goldman, S., & clarets,M.(Eds.)Educating learning Technology Designers. Newyourk and Landon: Rutledge.

"Online dictionary". Merriam-Webster. Retrieved ۲۰۰۹-۰۵-۲۲. knowledge or a system of knowledge covering general truths or the operation of general laws especially as obtained and tested through scientific method ...such knowledge or such a system of knowledge concerned with the physical world and its ,phenomena, Popper ۲۰۰۲, p. ۳.

Wilson, Edward (1999). Consilience: The Unity of Knowledge. New York: Vintage. ISBN 0-679-76867-

www.ghlealam.ir/user Details/4843/

www.cinemavaadabiat.com

www.clarktraning.com/about.php

www.bidgolpublishing.com/author.aspx?Id=93