نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

کتاب معرفت شناسی علم سنجی در 240 صفحه و با قطع وزیری در 6  فصل چاپ شده است. دارای فهرست مندرجات، شکل و منابع است ولی نمایه ندارد. در این مقاله به نقد کتاب فوق الاشاره پرداخته شده و ناقد ضمن تشریح موقعیت علم‌سنجی بیان می دارد که علم‌سنجی اصالتا مرتبط با شمارش، سنجش و نمایش است و بحث ایجاد و یا نسبت معرفت شناسی به آن توجیه کافی ندارد. روش نگارش کتاب کتابخانه ای است. علم‌سنجی در واقع تکنیک و روشهایی در خدمت ارزیابی است که آنهم در ارتباط با مدیریت است. طبعا هر انسانی و سپس سازمانهای پژوهشی و آموزشی برای تعیین درجه اهمیت خود که بی ارتباط با مسائل اقتصادی و مدیریتی هم نیست سعی در گسترش علم‌سنجی نموده اند و شاخص هایی برای مقایسه تولیدات علمی که بر پایه کمیت شکل گرفته است به وجود آورده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Review of Scientometrics Epistemology

نویسنده [English]

  • Gholamreza Fadaie

Professor, Department of Information Science and Knowledge Management, University of Tehran, Tehran

چکیده [English]

The book entitled “Scientometrics Epistemology” has been published in Medium octavo format with 6 chapters and 240 pages. It includes the list of contents, figures, and references, with no index. In this article, the above-mentioned book is criticized, and the critic, while explaining the position of scientometrics, states that scientometrics is originally related to counting, measuring, and representation, and the discussion of creating or relating epistemology to it is not sufficiently justified. The book has been written based on the library method. Scientometrics is actually a technique and method that serve evaluation, which is, in turn, related to management. Naturally, every human being and then research and educational organizations have tried to expand scientometrics and created indicators to compare scientific products based on quantity in order to determine their degree of importance, which is not unrelated to economic and managerial issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemology
  • Scientometrics
  • management
  • Counting
  • Measurement
  • Representation

قرآن

استیس، و.ت.(1355). فلسفه هگل. ترجمه حمید عنایت. تهران: جیبی ،فرانکلین

تردینیک، لوک (1395). بسترهای اطلاعات دیجیتال. ترجمه علی فارسی‌نژاد. تهران: چاپار نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

حیدری، غلامرضا (1389). معرفت شناسی علم سنجی. شیرار:پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

فدائی، غلامرضا (1389). مقدمه ای بر هویت کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: نهاد کتابخانه های عمومی کشور.

فدائی، غلامرضا (1394). مقدمه ای بر هویت علم اطلاعات و دانش‌شناسی. تهران: چاپار؛ نهاد کتابخانه های عمومی کشور.

فدائی، غلامرضا (1395). جستارهایی در هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی. تهران: امیر کبیر

گایسلر، ایلایزر. (1393). دانش و نظام‌های دانش؛ فراگیری از شگفتی های ذهن. ترجمه مرتضی کوکبی. همدان: سپهر دانش.