نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت، ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پژوهش، نقدی بر ترجمه کتاب «مبانی بازاریابی ورزشی» اثر «برندا پیتز و دیوید استاتلر» بود. این کتاب توسط «سیدمرتضی عظیم­زاده، فاطمه حیدری و ابوالقاسم بزم­آرا» ترجمه و در انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد به سال 1396 چاپ شد. برای نقد از روش کاوشگری فلسفی انتقادی استفاده شد و رویکرد کتاب تحلیل ترجمه کتاب اصلی بود. ابزار نقد کاربرگ نقد کتب درسی و دانشگاهی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی بود. نتایج برآمده از تحلیل محتوای کیفی نشان داد، در نقد شکلی کتاب مزایای شامل «طرح جلد، حروف­نگاری، کیفیت چاپ و صحافی مناسب» وجود دارد. مزایای محتوایی شامل برخورداری از «تناسب محتوا با اهداف درس موردنظر و پوشش بسیاری از سرفصل­های مصوب»، «همخوانی کتاب با سطح علمی دانشجویان»، «استفاده مناسب از ابزارهای علمی مختلف» و «پاسخگویی به نیازهای علمی و کاربردی جامعه» بود. از کاستی­ها و معایب کتاب مورد بررسی می­توان به «یکدست­نبودن نوشتار برخی کلمات»، «همسان نبودن ترجمه برخی کلمات» و «متناسب نبودن تصویر روی جلد با عنوان» اشاره کرد. همچنین برخی از مفاهیم به­خوبی تبیین نشده و توضیحات تفصیلی و تشریحی از سوی مترجم ارائه نشده است. در مجموع اثر مورد بررسی یکی از بهترین کتاب­های ترجمه­شده در حوزه مبانی بازاریابی ورزشی است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critique Review of the book Fundamentals of Sports Marketing

نویسنده [English]

  • Hamid Ghasemi

Associate Professor of Sport Management Department of Payame Noor University, Tehran

چکیده [English]

The purpose of this study was to criticize the translation of book “Fundamentals of Sports Marketing” by Berenda G. Pitss and David Kent Stotler. This book was translated into Persian by Morteza Azimzadeh, Fateme Heidari and Abolghasem Bazmara and published by Ferdowsi University of Mashhad in 2017. A critical philosophical exploration was used to review this book. The criticism tool was a worksheet for reviewing textbooks in the Humanities Textbooks. Qualitative content analysis showed some findings. The book’s positive points included a form of cover design, typography, print quality, and proper bookbinding. These positive points of content dimension included the appropriateness of the content of the book with the objectives of the lesson in question and covering many of the chapters approved, matching the book with the scientific level of students, proper use of different scientific tools, and meeting the scientific and practical needs of the community.  The weak points included inconsistency in the text of some words, inconsistency in the translation, and inconsistency in the title with the cover image. Also, some concepts are not well explained, and detailed interpretations are not provided by the translator. Overall, the work under review is one of the best-translated books in the basics of sports marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critique
  • Book
  • Sports Marketing
  • Berenda G. Pitss
  • David Kent Stotler
  • Seyed Morteza Azimzadeh

آرمند، محمد و ملکی، حسن (1391). مقدمه­ای بر شیوه طراحی و تألیف کتاب درسی دانشگاهی. تهران: سمت.

بارون، تی. ای (1387). «نقادی و خبرگی آموزشی»، ترجمه علیرضا کیامنش، در کتاب برنامه درسی: نظرگاه­ها، رویکردها و چشم­اندازها، به کوشش محمود مهرمحمدی. تهران: سمت.

جمالی زواره، بتول (1387). بررسی معیارهای تألیف و تدوین کتاب­های درسی مطلوب رشته­های دانشکده­های علوم تربیتی و روان­شناسی ازنظر صاحب­نظران برنامه درسی، مؤلفان برتر و دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

رحمانی، مریم (1392). تحلیل وضعیت کتب مربوط به درس مدیریت سازمان‌های ورزشی در دانشگاه‌های ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، مرکز ری.

رضی، احمد (1388). شاخص­های ارزیابی و نقد کتاب­های درسی دانشگاهی. سخن سمت، شماره 21، ص 21-30.

ساروخانی، ‌باقر (1372). جامعه‌شناسی ارتباطات. تهران: انتشارات اطلاعات.

قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا و ایزدپرست، لیلا (1394). روش­شناسی نقد و بررسی کتاب. تهران: جامعه­شناسان.

قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا و راسخ، نازنین (1397). مبانی مدیریت ورزش. تهران: علم و حرکت.

قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا و ایزدپرست، لیلا (1393). آئین نگارش زبان فارسی: با تأکید بر مهارت نوشتن. تهران: حتمی.

قراگوزلو فرهاد، زهرا؛ سلیمانی، ندا و آرمند، محمد (1396). نقد و ارزیابی کتاب­های درسی پرکاربرد دانشگاهی رشته علوم ارتباطات بر اساس استانداردهای کتاب درسی دانشگاهی. مجموعه مقالات اولین همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی سال 1396. دریافتی در تاریخ 3/6/ 98 از نشانی:

http://ensani.ir/file/download/article/20171231115000-10133-42.pdf

کشکر، سارا؛ قاسمی، حمید و صادقی، رضا (1392). تناسب حوزه نشر کتاب­های ورزشی با انتظارات مخاطبان با تأکید بر عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی. نشریه مدیریت ورزشی، شماره 17، تابستان، صص: 5-27.

متقی­زاده، عیسی (1397). نقد و تحلیل محتوا در تراز کتاب­های درسی دانشگاهی (مطالعه موردی: کتاب قواعد و متون عربی). پژوهش­نامه انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هجدهم، شماره چهارم، تیرماه، صص 213-230.

ویلیز، جی (1387) «ارزشیابی کیفی»، ترجمه علیرضا کیامنش، به­عنوان فصلی از کتاب برنامه درسی: نظرگاه­ها، رویکردها و چشم­اندازها، به کوشش محمود مهرمحمدی، مشهد: به­نشر.

هاگرسون، نلسون ال. (1387). کاوشگری فلسفی: نقد توسّعی. ترجمه محمدجعفر پاک­سرشت. فصل دوم از کتاب شورت، ادموند سی (1387) با عنوان روش­شناسی مطالعات برنامه درسی، ترجمه دکتر محمود مهرمحمدی و همکاران، تهران: سمت و پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش.

 

Laketa, Snežana & Drakulić, Darko (2015). Quality of Lessons in Traditional and Electronic Textbooks. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 13(1), 117-127.

Mukundan, Jayakaran (2014). Evaluation of Malaysian primary English language textbooks. Advances in Language and Literary Studies, 5(5), 5-9.

Ratten, Vanessa and Ratten, Hamish (2011). International sport marketing: practical and future research implications. Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 26 No. 8, pp. 614-620.

Sikorova, Zuzana (2011). The role of textbooks in lower secondary schools in the Czech Republic. IARTEM e-Journal, 4(2), 1-22.

UNESCO International Bureau of Education (IBE), (2013). Glossary of curriculum terminology, Geneva: Unesco IBE.