نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استاد بازنشستۀ علم اطّلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

کتاب «پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات» کتابی است گردآورده و ترجمه شده که نویسندۀ مشخّصی ندارد و ترجمۀ جعفر مهراد و مریم ناصری است. اگر بپذیریم که بازیابی، قلب رشتۀ علم اطّلاعات و دانش­شناسی است آن گاه می­توانیم بگوییم که اگر این بازیابی با زبان طبیعی انجام شود، نتیجه برای او بسیار سودمندتر خواهد بود. پس کتابی که پیرامون «پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطّلاعات» باشد می­تواند برای رشته و حرفه از ارزش بالایی برخوردار باشد. افزون بر این، در گرایش «بازیابی اطلاعات و دانش» دورۀ دکترای علم اطّلاعات و دانش­شناسی، از سال 1391 درسی تخصّصی الزامی با عنوان «پردازش زبان طبیعی» ارائه شده که با توجّه به کمبود (و شاید هم نبود) منابعی برای این درس، وجود کتابی با محتوای پردازش زبان طبیعی می­تواند فی نفسه سودمند باشد. امّا در کتاب، ایرادهایی وجود دارد که در تحلیل و ارزیابی محتوایی اثر با تفصیل بیشتری پیرامون آن­ها بحث خواهد شد. دربارۀ رعایت اصول علمی ارجاع­دهی در درون متن و کتاب­نامه­ها که در پایان هر فصل آمده­اند نیز در تحلیل و ارزیابی محتوایی اثر مطالبی ارائه خواهند شد. رابطۀ میان اصطلاحات ترجمه شده در متن، واژه­نامه و نمایه نیز در کتاب مورد نقد، با استفاده از جدول­هایی بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critique of the Book: Natural Language Processing and Information Retrieval

نویسنده [English]

  • Mortaza Kokabi

Prof. Emeritus, Department of Knowledge and Information Science, Shaheed Chamran University

چکیده [English]

The book entitled “Natural Language Processing and Information Retrieval” is a compiled and translated book, without any specific author, that has been translated by Jaafar Mehrad and Maryam Naseri. If we assume that information retrieval is the heart of the field of knowledge and information science, then we can claim that if it is done in user’s natural language, the language by which she/he lives and seeks information, the result will be much more useful for her/him. Therefore, a book on Natural Language Processing and Information Retrieval will be of great value for the information field and profession. Furthermore, the introduction of a course entitled “Natural Language Processing” in PhD curriculum with a minor of “Information Retrieval” necessitates the existence of such a book due to the shortage (and perhaps lack of) such a source for this course. However, there are some problems with the book that will be discussed in some detail in the section on the critique and evaluation of book’s content. Some other discussions will also be presented on the citation and referencing problems in the same section. Using some tables, the relationship among the terms translated in the book, vocabulary, and index will also be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • natural language processing
  • Information Retrieval
  • Spanish Language
  • English Language
  • Arabic language
  • Farsi Language

پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات (1388). ترجمۀ جعفر مهراد و مریم ناصری، چاپ اوّل، تهران: چاپار؛ شیراز: مرکز منطقه­ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری.

جمهوری اسلامی ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری. (1392). برنامه درسی مقطع دکترای علم اطلاعات و دانش­شناسی : گرایش بازیابی اطلاعات https://sep.iau.ir/silabes/17416.pdf