نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

چکیده

نظریه­‌‌‎های رفتاری سازمان­‎‎‎‌ها بخش عمده­ای از زمینه مطالعات سازمانی هستند چراکه استدلال رفتاری در طیف وسیعی از رویکردهای نظری یافت می­‌شود. نظریه رفتاری از نظریه­‌های کلاسیک سازمان شروع شده و به نظریه رفتاری اصلی شرکت و سپس به نظریه تکاملی، بوم­‌‌‌‌‎‌شناسی جمعیت سازمانی، نظریه نهادی و نظریه هزینه معامله ختم می­شود. هدف از مقاله حاضر نقد و بررسی کتاب نظریه­‌های رفتاری سازمان نوشته سید علی اکبر افجه می­‌باشد. نویسنده تلاش کرده است نظریه­‌های فرد، گروه و سازمان را با علوم رفتاری در مدیریت اسلامی مورد تطبیق قرار داده و برای کاربردی نمودن آن سبک­های مدیریت ژاپنی و علمی را نیز بدان افزوده است. مولف با جمع­‌آوری مجموعه مطالعات خود در قالب یک مجلد بر این عقیده است که این اثر یک راهنمای مفیدی در زمینۀ نظریه‎‌­پردازی و نظریه­‌های رفتاری در سازمان است. متن کتاب نسبتاً روان است. نگاهی به ساختار این اثر نشان می‌­دهد که مولف بدون رعایت روش­شناسی علمی مشخصی، این کتاب را تدوین کرده است. تعریف روشنی از نظریه­‌های رفتاری سازمان ارائه نشده است. به نظر می­‌رسد نویسنده، دنبال اسلامی‌­سازی مبانی مدیریت می­‌باشد که در این زمینه نیز توفیقی نداشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book "The Theories Organizational Behavior "

نویسنده [English]

  • Mohammad Mobini

Imam Hussein University

چکیده [English]

Organizational Behavioral Theories Organizations are a major part of organizational studies because behavioral reasoning is found in a wide range of theoretical approaches. Behavioral theory begins with the organization's classical theories and ends with the company's main behavioral theory and then with evolutionary theory, organizational ecology, institutional theory, and transaction cost theory. The purpose of the present article is to review the book of behavioral theories of the organization written by Seyed Ali Akbar Afjeh. The author has tried to adapt the theories of the individual, the group and the organization to the behavioral sciences in Islamic management, and to apply it, he has also added Japanese and scientific management styles. By compiling his collection of studies in the form of a volume, the author believes that this work is a useful guide in the field of theory of behavior and behavioral theories in the organization. The text of the book is relatively fluent. A look at the structure of this work shows that the author has compiled this book without observing a specific scientific methodology. There is no clear definition of organizational behavior theories. It seems that the author seeks to Islamize the foundations of management, which has not been successful in this regard either.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Behavior
  • Organizational Behavior Theory
  • Afjeh