نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار مردم‌شناسی، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

< p class="Te1Abstract" dir="RTL">کتاب جامعه‌‌شناسی مردم‌‌مدار در کارزار عمل، ترجمه‌‌ی مقالات شماره‌‌ی ویژه‌‌ی مجله‌‌ی کارنت سوسیولوژی ذیل «درگیری مخاطره‌‌آمیز: مبارزه در قلمرو جامعه‌‌شناسی مردم‌‌مدار» (2014) است. مطالب / مقالات کتاب در سه بخش کلی قرار گرفته‌‌اند که در هر یک، نویسندگانی از نقاط مختلف جهان، تجربه‌‌های بافت‌‌مند خودشان را از به کارگیری جامعه‌‌شناسی مردم‌‌مدار در اجتماعات و کشورهای مختلف ارایه می‌‌دهند. دو دستاورد مهم کتاب را می‌‌توان برشمرد. اولاً هر یک از چهارگانه‌‌ی مایکل بوراووی از کردار جامعه‌‌شناسی (حرفه‌‌ای، سیاست‌‌گذار، انتقادی، و مردم‌‌مدار) در بسترهای مختلف محلی به همان شکل خالص باقی نمانده و ویژه‌‌بودگی‌‌های گاه حتی غریبی به خود می‌‌گیرد، از جمله جامعه‌‌شناسی سیاست‌‌گذار انتقادی یا جامعه‌‌شناسی حرفه‌‌ای مردم‌‌مدار. ثانیاً در هر کشوری، سنت‌‌های محلی و تاریخی مربوط به رشته‌‌ی جامعه‌‌شناسی از یک‌‌طرف، و فرهنگ و سیاست مسلط در آن‌‌ها از طرف دیگر، زمینه را برای کامیابی یا ناکامی پژوهشگر مردم‌‌مدار آماده می‌‌کنند. کتاب هم پویایی‌‌های درونی حرفه‌‌ی جامعه‌‌شناسی را نشان می‌‌دهد و هم پویایی‌‌های بیرونی آن در نسبت با میدان سیاست را.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Book Review of “Public Sociology in Practice”

نویسنده [English]

  • Asghar Izadi-Jeiran

Assistant Professor of Anthropology, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

< p class="XLAbst1">Public Sociology in Practice is a translation of a special issue in Current Sociology, “Precarious Engagements: Combat in the Realm of Public Sociology” (2014). The content of the book is provided in three sections, consisting of contextualized experiences of different authors through the world. The aim is to apply public sociology in different communities and countries. Two achievements of the book can be stated. First, the fourfold classification by Michael Burawoy in sociology (professional, policy, critical, and public) does not remain in pure form in different local contexts. Second, in every country, on the one hand, local traditions and history are concerned with sociology discipline, and on the other hand, dominant culture and politics paved the way to success or frustration of public scholar. The book shows internal professional dynamics and external dynamics in relation to the political field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociology
  • Public Sociology
  • Michael Burawoy
  • Politics
  • Truth
  • people

بوراووی، مایکل و دیگران (1397)، جامعه‌‌شناسی مردم‌‌مدار در کارزار عمل، ترجمه‌ بهرنگ صدیقی و روح‌‌الله گلمرادی، تهران: نی.

بوراووی، مایکل و دیگران (1394)، جامعه‌‌شناسی مردم‌‌مدار: جامعه‌‌شناسی در قرن بیست‌‌ویکم، ترجمه‌ بهرنگ صدیقی و دیگران، تهران: نی.

 

Angel-Ajani, Asale & Victoria Sanford, eds. 2006. Engaged Observer: Anthropology, Advocacy, and Activism, New Brunswick: Rutgers University Press.

Bourgois, Philippe. 1991. “Confronting the Ethics of Ethnography: Lessons from Fieldwork in Central America”, in Fayre Harrison, ed., Decolonizing Anthropology: Moving Further Toward an Anthropology for Liberation, Washington, DC: American Anthropological Association, pp. 110-126.

Burawoy, Michael. 2005. “For Public Sociology”, American Sociological Review, 70: 4-28.