دوره و شماره: دوره 17، شماره 6 - شماره پیاپی 49، آذر 1396، صفحه 1-297 
13. درآمدی انتقادی بر «دوره‌های برخط آزاد انبوه (موک‌ها)»

صفحه 257-280

معصومه مطور؛ خدیجه علی‌آبادی؛ ناصر مزینی؛ علی دلاور؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی