دوره و شماره: دوره 18، شماره 8 - شماره پیاپی 60، آبان 1397، صفحه 1-359 
1. ارزیابی کتاب آموزش زبان انگلیسی پایة اول دورة متوسطة اول: پراسپکت یک

صفحه 1-24

محمد احمدی‌صفا؛ شادی دنیایی؛ شیلان سهرابی؛ مجتبی فراهانی؛ دایان خاسمی؛ الهه ساعدپناه


6. آثار آلدو پالاتسسکی: آثاری بین ادبیات و هنر

صفحه 125-145

محمدحسین رمضان‌ کیایی؛ زهره منتصری


11. نقد کتاب انگلیسی برای دانشجویان جامعه‌شناسی

صفحه 231-253

رضا طاهرخانی؛ رحیمه کاربخش راوری؛ رباب زمانی جمشیدی


16. عرفان شرقی در آثار کانستانتین بالمونت شاعر سمبولیست و ملک‌الشعرای روسی

صفحه 343-359

مرضیه یحیی‌پور؛ معصومه معتمدنیا؛ جان‌اله کریمی مطهر