دوره و شماره: دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 67، خرداد 1398، صفحه 1-306 
12. نگرش انتقادی به آرای سبک‌شناسان دربارة سبک ارانی

صفحه 259-284

10.30465/crtls.2019.4049

سیدمحسن حسینی وردنجانی؛ سید جواد مرتضایی؛ محمدرضا ترکی؛ مریم صالحی نیا