دوره و شماره: دوره 19، شماره 12 - شماره پیاپی 76، اسفند 1398، صفحه 1-390 
3. نقدی بر قوانین حاکم بر وصول مطالبات معوق بانکی

صفحه 41-57

10.30465/crtls.2020.5016

علی اصغر اسماعیلی‌فر؛ غلامحسین مسعود؛ محمدکاظم عمادزاده


16. تحلیلی سیاست‌گذارانه بر پروندۀ حقوقی مصدومان شیمیایی؛ با رویکرد چرخۀ سیاست‌گذاری

صفحه 321-346

10.30465/crtls.2020.5032

سیدفضل الله موسوی؛ ناصر باقری مقدم؛ غزاله طاهری عطار؛ سیدمهدی چهل‌‌تنی؛ میثم داوری