مطالعات علم و فناوری
بررسی و نقد کتاب تحلیل هویت علم دینی و علم مدرن

سید سعید زاهد زاهدانی؛ علی فتوتیان

دوره 21، شماره 7 ، مهر 1400، ، صفحه 53-73

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.37832.2333

چکیده
  رخداد عمدۀ فرهنگی و تمدنی امروز جهانْ تقابل دو فرهنگ و تمدن اسلامی و مدرن است. عامل طراحی و تحلیل هر فرهنگی علم و معرفت در آن فرهنگ است.  ازاین‌رو یکی از مسائلی که در محافل علمی به آن توجه می‌شود تحلیل ماهیت علم در فرهنگ‌های مختلف است. نویسندگان متعددی دراین‌باره قلم زده‌اند. این مقاله به‌دنبال فهم نظر نویسندۀ کتاب تحلیل هویت ...  بیشتر

جامعه شناسی
نقد کتاب واقعیت و روش تبیین کنش انسانی در چهارچوب فلسفۀ اسلامی نظریه‌ای بنیادین در علوم انسانی

سیدسعید زاهد

دوره 20، شماره 12 ، اسفند 1399، ، صفحه 211-230

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.29087.1691

چکیده
  این مقاله به بررسی و نقد شکلی و محتوایی کتاب واقعیت و روش تبیین کنش انسانی در چهارچوب فلسفۀ اسلامی: نظریه‌ای بنیادین در علوم انسانی می‌پردازد. توجه به تولید علوم انسانی اسلامی به‌خصوص ‌بعد از انقلاب اسلامی به‌عنوان یک ضرورت برای مدیریت انقلاب و رسیدن به تمدن جدید اسلامی مطرح شده است. یکی از راه‌های تدوین علوم انسانی اسلامی براساس ...  بیشتر

روش‌شناسی
نقد کتاب گامی به‌سوی علم دینی (2): روش بهره‌گیری از متون دینی در علوم اجتماعی

سید سعید زاهد

دوره 19، شماره 2 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 37-56

https://doi.org/10.30465/crtls.2019.3926

چکیده
  در دوران معاصر جهان اسلام درمعرض تهاجم غرب قرار گرفته است که موجب وابستگی سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی آن شده است. برای رهایی از سلطۀ استعمار راه‌حل پیش‌نهادی انقلاب اسلامی ایران نظریه‌پردازی اسلامی در علوم اجتماعی و ادارۀ استقلالی کشور براساس آن است. کتاب حاضر یکی از این‌گونه تلاش‌هاست. ازنظر شکلی، به‌منزلۀ یک کتاب آموزشی به‌خوبی ...  بیشتر

جامعه شناسی
نقد کتاب جامعۀ مدنی و دموکراسی در خاورمیانه

سیدسعید زاهد زاهدانی

دوره 18، شماره 12 ، اسفند 1397، ، صفحه 157-180

چکیده
  این کتاب در زمینۀ توسعۀ سیاسی در رشتۀ جامعه‌شناسی توسعه نوشته شده است. توسعه موضوعی است که بعد از جنگ جهانی دوم، با شروع سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در اروپا و در دیگر کشورهای جهان مطرح گشت. توسعۀ سیاسی بعد از توسعۀ اقتصادی و فرهنگی اعمال می‌شود. عموماً در این مرحله مردم کشورهای اسلامی درمقابل برنامه‌های توسعه به‌علت سکولار و متکی ...  بیشتر

روش‌شناسی
نقدی بر دیدگاه «رئالیسم مفهومی خلاقانه» در کتاب روش‌‌شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان

سید محمدرضا تقوی؛ سید سعید زاهد

دوره 17، شماره 2 ، خرداد 1396، ، صفحه 19-36

چکیده
  هدف از مطالعۀ حاضر نقد «رئالیسم مفهومی خلاقانه» به‌منزلۀ مدلی روش‌شناختی از علم اسلامی است. این مدل ساختار علم متداول را در قوارۀ مدرنیته و پسامدرنیته نمی‌پذیرد و ساختار جدیدی از علم را، متناسب با جهان‌بینی اسلامی، درقالب یک پارادایم ارائه می‌کند که درصدر آن اصالت جهان‌بینی و سنت‌های لایتغیر الهی قرار دارد. از محاسن این ...  بیشتر