زبان‌های خارجی
نقدی بر فرهنگ امثال و حکم روسی ـ فارسی

حسن ایزانلو

دوره 14، شماره 32 ، آذر 1393، ، صفحه 15-26

چکیده
  چکیده تاکنون در زبان فارسی کتاب‏های گوناگونی با عناوینی چون ضرب‏المثل‏ها‏ی زبان فارسی، امثال و حکم فارسی، فرهنگ عوام، اصطلاحات زبان فارسی، فرهنگ لغات عامیانه، فرهنگ امثال فارسی، زبان کوچه، و غیره تألیف شده است. به طور کلی، از نقصان‏ها و اشکال‏های اساسی و مهم در نگارش این گونه کتاب‏ها تفکیک‏نشدن انواع گونه‏ها‏ی ادبی ...  بیشتر