زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
نقد کتاب کاربرد پیکره در تحلیل گفتمان

آتوسا رستم‌بیک تفرشی؛ محمد عارف امیری

دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی ، مرداد 1395، ، صفحه 153-173

چکیده
  کاربرد پیکره در تحلیل گفتمان نوشتۀ پاول بیکر (2006) توسط انتشارات کانتینیوم (لندن و نیویورک) در 207 صفحه منتشر شده است. کتاب بر دو موضوع اصلی و ایجاد ارتباط بین آن‌ها متمرکز است: تحلیل گفتمان و زبان­ شناسی پیکره­ای. تحلیل گفتمان که ماهیتی میان­ رشته ­ای دارد، در سال­ های اخیر مورد توجه بسیاری از زبان ­شناسان به‌ویژه پژوهشگران ...  بیشتر