انسان شناسی
روان‌شناسی اخلاق و شهودگرایی اجتماعیِ جاناتان هایت؛ مروری انتقادی بر کتاب ذهن درستکار، چرا سیاست و مذهب انسان‌های خوب را از هم جدا می‌کنند؟

پریسا گودرزی؛ محسن شعبانی

دوره 22، شماره 7 ، مهر 1401، ، صفحه 43-63

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.36001.2214

چکیده
  روان‌شناسی اخلاق یکی از رشته‌های نوظهور در مطالعات میان رشته‌ای در حوزه فلسفه اخلاق و روان‌شناسی است. روان‌شناسی اخلاق می‌کوشد مرزهای علم و فلسفه را در زمینه روان‌شناسی و اخلاق به هم نزدیک کند. کتاب ذهن درستکار جاناتان هایت  یکی از تأثیرگذارترین آثار در این حوزه است. نویسنده در این اثر کوشیده است مرزهای روان‌شناسی و اخلاق را ...  بیشتر

فلسفه
معرفی و نقد کتاب فصوص‌الحکم و مکتب ابن‌عربی

پریسا گودرزی؛ زهرا جبرائیل زاده

دوره 21، شماره 11 ، بهمن 1400، ، صفحه 191-215

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.7243

چکیده
  فصوص‌الحکم اثر محی‌الدین ابن‌عربی است. در طول حدود هشت قرن پس از نگارش این اثر، نویسندگان بسیاری کوشیده‌اند تا با شرح و تفسیر خود، گرهی از گره‌های آن بگشایند. کتاب «فصوص‌الحکم و مکتب ابن‌عربی» اثر ابوالعلاء عفیفی از متأخرترین تفاسیر فصوص‌الحکم است که در قالب تعلیقاتی به موشکافی دربارة آن می‌پردازد. در این مقاله می‌کوشیم ...  بیشتر

انسان شناسی
فضیلت‌گرایی در تقریری انسان‌شناختی مروری بر کتاب The Subject of Virtue: An Anthropology of Ethics and Freedom فاعل فضیلت؛ انسان‌شناسی اخلاق و آزادی

پریسا گودرزی؛ محسن شعبانی

دوره 20، شماره 7 ، مهر 1399، ، صفحه 275-291

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5575

چکیده
  انسان‌شناسی اخلاق یکی از رشته‌های نوظهور در مطالعات میان‌رشته‌ای در حوزۀ فلسفۀ اخلاق و انسان‌شناسی است. کتاب فاعل فضیلت؛ انسان‌شناسی اخلاق و آزادی، نوشتۀ جیمز لیدلاو، یکی از تأثیرگذارترین آثار نوشته‌شده در این حوزه است. نویسنده در این اثر کوشیده است مرزهای انسان‌شناسی و فلسفۀ اخلاق را به یک‌دیگر نزدیک کند. بهره‌گیری مؤلف از ...  بیشتر