تاریخ و تمدن
آخرین اتوپیای سرمایه‌داری؛ نقدی بر کتاب انسان‌خداگونه؛ تاریخ مختصر آینده

ابوالحسن فیاض انوش

دوره 22، شماره 7 ، مهر 1401، ، صفحه 89-114

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.37947.2343

چکیده
  کتاب انسان‌خداگونه؛ تاریخ مختصر آینده اثر یووال نوح‌هراری را می‌توان محصول نهایی پروژة این نویسنده دانست. هراری در این کتاب درپی پاسخ دادن به این پرسش است که: "آینده برای انسان چه دربر دارد؟". با توجه به نظریة تاریخ‌نگارانه‌ای که در کتاب قبلی خود (انسان‌خردمند؛ تاریخ مختصر بشر) اتخاذ کرده بود، هراری در این کتاب نیز مباحث را بر اساس ...  بیشتر

تاریخ و تمدن
تار، تاریخ، تاریک!؛ نقد تاریخیِ انسان‌خردمند؛ تاریخ مختصر بشر

ابوالحسن فیاض انوش

دوره 22، شماره 2 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 275-300

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.32633.1956

چکیده
  در کتاب انسان‌خردمند؛ تاریخ مختصر بشر اثر یووال نوح هراری، سابقة دویست هزار سالة انسان‌خردمند به سان مؤخره‌ای بر سیزده‌ونیم میلیارد سال عمر جهان ترسیم شده است. انسان‌خردمند شامل مباحث متعددی از حوزه‌های علوم‌انسانی و غیر علوم‌انسانی است اما باتوجه به این‌که عنوان فرعی کتاب ادعایِ ارائة تاریخچة بشر را دارد، این مقاله صرفاً ...  بیشتر

تاریخ و تمدن
ارزیابی انتقادیِ کتاب ابن‌خلدون و تاریخ

ابوالحسن فیاض انوش

دوره 21، شماره 12 ، اسفند 1400، ، صفحه 313-336

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.30805.1844

چکیده
  ترجمة کتاب ابن‌خلدون و تاریخ اثر محمد طالبی، تاریخ‌نگار و اندیشمند تونسی، برای فارسی‌زبانان فرصتی را فراهم کرده است تا با افکار و نوع نگرش وی آشنا شوند. طالبی طی دوران زندگانی‌اش (1921-2017) آثار متعددی در حوزة تاریخ و تفکر مسلمانان پدید آورده است، اما گویا صرف‌نظر از برخی مقالات و مصاحبه‌های او که در برخی نشریات ایرانی ترجمه و چاپ ...  بیشتر

تاریخ و تمدن
نسبت نقدِ تاریخ با فراتاریخ؛ یک پیش‌نهاد

ابوالحسن فیّاض انوش

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 239-264

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5050

چکیده
  این مقاله درپیِ ترسیمِ منطقِ حاکم بر نقدِ تاریخ ازطریق تأمل در رابطة میان «تاریخ» و «نقدِ تاریخ» است و ابتدا به تبیین این مدعا می‌پردازد که برخورداری از مبنای نظری ضروری‌ترین اقدام برای هر تاریخ‌دان درجهت نگارش و پژوهش تاریخ است. سپس با عرضة یک پیش‌نهاد به این مهم توجه می‌دهد که نقد آثار تاریخی نیز مستلزم دو نکته است: ...  بیشتر