زبان و ادبیات فارسی
نقد کتاب آیین ‌نگارش مقالة علمی ـ پژوهشی

ناصر نیکوبخت

دوره 14، شماره 30 ، خرداد 1393، ، صفحه 91-103

چکیده
  چکیده گرایش به مقاله‌نویسی در مجامع علمی کشور، به‌ویژه در بین استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها، ضرورت آشنایی با شیوه‌های نگارش با معیارهای علمی را امری اجتناب‌نا‌پذیر کرده است. آثاری همچون آیین نگارش مقالة علمی ـ پژوهشی اثر محمود فتوحی اقدامی بایسته برای پاسخ‌گویی به این ضرورت است. تدوین و تنظیم آثاری از این نوع ...  بیشتر

اقتصاد
نقدی بر شرح دیوان خاقانی

ناصر نیکوبخت

دوره 13، شماره 26 ، خرداد 1392، ، صفحه 107-133

چکیده
  چکیده خاقانی شروانی از شاعران پرآوازة قرن ششم هجری است که به تبع شاعران هم‌عصر خود در رعایت سبک فنی مصنوع و الزام به آوردن غالب اطلاعات و اصطلاحات علمی، معارف دینی، تاریخ، اسطوره، باورهای عامیانه، و ... گوی سبقت از بسیاری از همگنان خود در دشوارگویی ربوده است؛ به همین سبب، بسیاری از خاقانی‌پژوهان کوشیده‌اند، ضمن تصحیح و تنقیح دیوان ...  بیشتر