اقتصاد
بررسی و نقد کتاب اقتصاد کلان

محمد واعظ برزانی

دوره 13، شماره 26 ، خرداد 1392، ، صفحه 135-146

چکیده
  چکیده در این مقاله یکی از آثار معروف اقتصاد کلان کشور که در مجموعة متنوعی از مؤسسات آموزش عالی داخل برای تدریس در سطح کارشناسی رشتة اقتصاد و رشته‌های ‌‌‌مرتبط تدریس می‌شود، با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی، داوری شده است. در این روش سعی می‌شود ضمن معرفی اثر، جنبه‌های ‌‌‌اصلی قوت آن بررسی، آن‌گاه مسائل اصلی و برخی مسائل جزئی ...  بیشتر