علوم سیاسی
نقدی بر خوانش ونسا مارتین در کتاب ایران بین ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم

سید رضا حسینی؛ مصطفی رضائی حسین آبادی؛ امیر اعتمادی بزرگ

دوره 22، شماره 4 ، تیر 1401، ، صفحه 101-123

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.36382.2243

چکیده
  ونسا مارتین ازجمله پژوهشگران انگلیسی­زبان تاریخ ایران معاصر است که در کتاب ایران بین ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم تلاش کرده است مشروطه و تحولات سیاسی اجتماعی مرتبط با آن‌را از منظر بیرونی بررسی کند. براین اساس، هدف مقاله حاضر مطالعه تحلیلی ـ انتقادی کتاب در ابعاد شکلی، روشی، نظری و محتوایی است. تمرکز ونسا مارتین در این کتاب بر ...  بیشتر

علوم سیاسی
سیاست‌اندیشی در متن زندگی؛ نقد و بررسی کتاب فهم فلسفۀ‌ سیاسی در بستر زندگی اجتماعی

سید رضا حسینی؛ علی بهرامی

دوره 21، شماره 6 ، شهریور 1400، ، صفحه 73-95

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.33642.2042

چکیده
  کتاب فهم فلسفۀ ‌سیاسی در بستر زندگی اجتماعی نوشتۀ مل تامپسون و ترجمۀ نرگس تاجیک نشاطیه را انتشارات پگاه روزگار نو در سال 1397 منتشر کرد. در این کتاب، مؤلف با اتخاذ راه‌بردی مخاطب‌محور و در پرتو توجه ‌به مسائل و پدیده‌های روز سیاسی بر تجزیه‌و‌تحلیل آن‌ها در چهارچوب فلسفۀ‌ سیاسی تأکید داشته است. از ویژگی‌های قابل‌تأمل کتاب بهره‌مندی ...  بیشتر