زبان‌های خارجی
بررسی و نقد کتاب تاریخ ادبیات فرانسه: قرن نوزدهم

میترا رئیسی دهکردی

دوره 16، شماره 38 ، فروردین 1395، ، صفحه 59-80

چکیده
  دروس آموزش تاریخ ادبیات فرانسه بخش بسیار مهمی از واحدهای کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه را تشکیل می‌دهند. تاریخ ادبیات فرانسه در قرن نوزدهم و تفسیر متون آن در دو درس چهارواحدی ارائه می‌‌شود. برای تدریس این دروس بیش‌تر از کتاب‌های تاریخ ادبیات مورخان ادبی فرانسوی استفاده می‌شود. این کتاب‌ها معمولاً آراسته به گزیده‌های متون ادبی‌اند ...  بیشتر