زبان‌های خارجی
خوانشی از یک «بازخوانی» بررسی و نقد کتاب نقد و نظریه‌های ادبی

حسن زختاره

دوره 16، شماره 38 ، فروردین 1395، ، صفحه 81-107

چکیده
  بی‌تردید عنوان کتاب نقش مؤثری در جلب نظر مخاطبان دارد؛ مخاطبانی که در نخستین صفحه‌‌های کتاب در جست‌وجوی دلیل پیدایش آن‌اند. هدف‌‌ها و پرسش‌‌هایی که نویسنده در این صفحه‌‌ها مطرح می‌‌کند به‌نحوی ذهن خواننده را درگیر خود کرده و او را بیش‌تر به خواندن کتاب ترغیب می‌‌کند. گاهی این ترغیب با نوعی حس شگفتی و تحسین نیز در هم می‌‌آمیزد، ...  بیشتر