زبان‌های خارجی
نگاهی اجمالی به ترجمه‌های محمدتقی غیاثی از امیل زولا

اسماعیل فرنود

دوره 18، شماره 3 ، خرداد 1397، ، صفحه 97-114

چکیده
  نقد ترجمه از شاخه‌های اصلی‌ ترجمه‌‌شناسی‌ کاربردی محسوب می‌‌شود و ارزیابی ترجمه زیرمجموعه‌ای از نقد ترجمه است. در ارزیابی تمرکز منتقد بیش‌تر بر غلط‌‌یابی است که به آن نقد کمّی می‌گوییم. اما در یک نقد جامع، به جنبه‌‌های کیفی و فرامتنی هم باید پرداخت. ارائة اولین ترجمه از آثار مهمِ نویسنده‌ای تأثیرگذار بسیار حساس و پراهمیت ...  بیشتر

زبان‌های خارجی
بررسی و نقد کتاب‌ مقدمه‌ا‌ی بر ترجمه‌شناسی‌

اسماعیل فرنود

دوره 16، شماره 38 ، فروردین 1395، ، صفحه 145-158

چکیده
  ترجمه‌شناسی شاخه‌ای از علوم انسانی است که به مطالعة سازمان‌یافتة ابعاد نظری و عملی ترجمه می‌پردازد. از آن‌جا که این شاخة تقریباً نوپا به‌عنوان رشته‌‌ای دانشگاهی در بسیاری از دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، نیاز است تا بیش‌تر به معرفی و منابع آموزشی آن بپردازیم. در این مقاله سعی شده تا کتاب مقدمه‌ا‌ی بر ترجمه‌‌شناسی اثر ماتیو گیدر ...  بیشتر