جامعه شناسی
بررسی انتقادی کتاب جامعه‌شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی

وکیل احمدی

دوره 18، شماره 12 ، اسفند 1397، ، صفحه 1-14

چکیده
  کتاب جامعه‌شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی از رسول ربانی و ابراهیم انصاری درجهت بهبود منابع علوم انسانی ارزیابی شد. از مزایای کتاب می‌توان به بررسی ابعاد و حوزه‌های نابرابری اجتماعی تحت عناوین زنان و قشربندی اجتماعی، ادیان و قشربندی اجتماعی، اقوام و نابرابری‌های اجتماعی، و سیاست و قشربندی اجتماعی و هم‌چنین انضمام دو ...  بیشتر

تاریخ و تمدن
بررسی و نقد کتاب طبقة متوسط

محمد امیر احمدزاده

دوره 15، شماره 35 ، شهریور 1394، ، صفحه 1-24

چکیده
  مهم‌ترین رخداد تاریخی، که در پرتو آن رشد شهرنشینی و طبقه‌بندی اجتماعی ایران تحت ‌تأثیر قرار گرفت، انقلاب‌ مشروطه است. طرح مفاهیم جدیدی از جمله دولت ـ ملت، تأسیس مراکز آموزشی جدید با هدف توسعۀ دولتی آموزش نوین، تأسیس نهاد قانون‌گذاری و وارد شدن برخی گروه‌‌های اجتماعی به‌ عرصۀ کنش‌گری مدرن با هدف توسعۀ حوزۀ عمومی، شأن تاریخی پیدا ...  بیشتر