زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
بررسی و نقد کتاب «روش‌شناسی پژوهش در مطالعات ترجمه»

مسعود خوش‌سلیقه؛ عبداله نوروزی

دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی ، مرداد 1395، ، صفحه 121-136

چکیده
  پژوهش نظام‌مند و شناخت شیوه ها و رویکردهای رسیدن به مطلوب علمی، دغدغه‌های مهم جامعۀ علمی‌اند. نمود این دغدغه‌ها در مطالعات ترجمه تلاش‌های پراکنده‌ایست در قالب مقاله‌ها و کتاب هایی روزافزون. روش‌شناسی پژوهش در مطالعات ترجمه نیز تلاشی است در جهت تهیۀ منبعی جامع دربارۀ روش پژوهش ویژۀ مطالعات ترجمه. در این کتاب، سالدانا و اُبراین ...  بیشتر