تاریخ و تمدن
نقد و بررسی کتاب زندگی، زمانه و تاریخ‌نگاری وصاف شیرازی

سید ابوالفضل رضوی؛ حسین هژبریان

دوره 21، شماره 12 ، اسفند 1400، ، صفحه 143-166

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.30672.1829

چکیده
  عصر حاکمیت ایلخانان، برحسب مقتضیات تاریخی، با رشد تاریخ‌نگاری فارسی هم‌راه بود. آثار تاریخ‌نگارانۀ فراوانی که در قلمرو ایلخانی و از‌سوی‌دیگر در قلمرو ممالیک پدید آمدند، کارنامۀ تاریخ‌نگاری اسلامی ـ ایرانی را تقویت و زمینه‌های فهم تاریخ این عصر را هموار کرده است. در این میان، وصاف، ادیب ـ مورخی که از حیث سبک ادبی و ساختار ...  بیشتر

تاریخ و تمدن
نوشته‌ای درباب تاریخ‌نگاری: خوانش انتقادی کتاب تاریخ‌نگاری و تحولات آن در ایران و جهان

نعمت‌الله زکی‌پور

دوره 21، شماره 12 ، اسفند 1400، ، صفحه 167-189

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.35502.2186

چکیده
  نوشتار حاضر، با رویکردی انتقادی، کتاب تاریخ‌نگاری و تحولات آن در ایران و جهان اثر مشترک حسین میرجعفری و عباس عاشوری‌‌نژاد را بررسی و ارزیابی می‌‌کند. پژوهش‌های سه دهة اخیر راجع‌به تاریخ‌‌نگاری ایران، اسلام، و اروپا نکات قوت و ضعف شکلی و محتوایی داشته است. کتاب مورد‌بررسی این نوشته، که به‌عنوان کتاب درسی درس «تاریخ‌‌نگاری ...  بیشتر

روش‌شناسی
از روایت فلسفی تاریخ تا روایت فلسفۀ تاریخ؛ خوانش انتقادی کتاب تاریخ به‌روایت فلسفه؛ از هرودت تا آلن بدیو

محسن الویری

دوره 20، شماره 12 ، اسفند 1399، ، صفحه 67-88

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.29926.1761

چکیده
  اندیشیدن دربارۀ تاریخ در چند دهۀ اخیر فربهی بسیار و یک دگرگونی دامنه‌دار یافته است. اگر «فلسفۀ تاریخ» را مولود این تحول بدانیم، با‌توجه‌به فاصلۀ تقریباً زیاد ما ایرانیان با آن، آگاهی روش‌مند از مطالعات و رویکردهای جدید در این شاخۀ معرفتی اهمیت می‌یابد. کتاب تاریخ به‌روایت فلسفه؛ از هرودت تا آلن بدیو به‌دلیل ویژگی‌هایی ...  بیشتر

هنر
نقد روش‌شناختی کتاب نمایش در دورۀ صفوی

مجید سرسنگی؛ صادق رشیدی؛ فرهاد امینی

دوره 20، شماره 6 ، شهریور 1399، ، صفحه 145-162

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5485

چکیده
  کتاب نمایش در دورۀ صفوی، نوشتۀ یعقوب آژند، اثری است که مؤلفِ آن با شیوه‌ای تاریخ‌نگارانه اجراهای نمایشی رایج در دورۀ صفویه و ریشه‌ها و پیشینۀ این شیوه‌های اجرایی را ذکر می‌کند و درنتیجه، از نظر تاریخی از اهمیت مطالعاتی ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله ابتدا با قیاس مختصری از این اثر با برخی از دیگر آثار چاپ‌شده در زمینۀ تاریخ ...  بیشتر

روش‌شناسی
بررسی انتقادی کتاب مقدمه‌ای بر تاریخ‌نگاری

محسن مرسل‌پور

دوره 20، شماره 5 ، مرداد 1399، ، صفحه 289-306

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.27306.1619

چکیده
  کتاب مقدمه‌ای بر تاریخ‌نگاری نوشتۀ راجر اسپالدینگ و کریستوفر پارکر است که در هفت فصل به مسائل مختلفی درزمینۀ تاریخ‌نگاری پرداخته‌‌اند و مباحثی مرتبط با فلسفۀ تاریخ و روش تحقیق در تاریخ را نیز موردبررسی قرار داده‌‌اند. نویسندگان تأکید خود را بر علم تاریخ (تاریخ به‌مثابۀ گزارش) قرار داده و مؤلفۀ اساسی در جستار‌‌های تاریخی را ...  بیشتر

تاریخ و تمدن
تاریخ‌نگاری دورۀ سامانیان

مریم دولت رفتارحقیقی؛ محمد سپهری

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 111-125

https://doi.org/10.30465/crtls.2019.5043

چکیده
  تاریخ‌نگاری سامانیان تاحدودی ادامة ساده‌نویسی اواخر قرن دوم هجری قمری است، اما نثر مصنوع شماری از مورخان و نویسندگان، در ستایش امیران و وزیران، مبالغه‌آمیز بوده است و آنان را پادشاهانِ برحق دانسته‌اند. تاریخ‌نویسی این دوره بیش‌تر برمبنای مشاهدات شخصی و اسناد بوده و از این نظر مهم است. تبیین ویژگی‌های عمدة تاریخ‌نگاری و نقاط ...  بیشتر

تاریخ و تمدن
بررسی و نقد تاریخ‌ عالم‌آرای عباسی درپرتو نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی

مسلم سلیمانیان؛ سیاوش یاری؛ زلیخا امینی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 171-196

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5045

چکیده
  تاریخ عالم‌آرای عباسی از زوایای گوناگون موردتوجه قرار گرفته است، اما مطالعات پیشین کم‌تر آن را نقد کرده‌اند. این کتاب تاکنون بیش‌تر به‌منزلة اثری سیاسی بررسی شده است. اما با درک و قرائت متن کتاب با رویکردی مبتنی‌بر نظریة تحلیل انتقادی می‌توان به وجوه دیگری غیر از وقایع‌نگاری صِرف در اندیشة اسکندربیگ منشی دست یافت. تاریخ عالم‌آرای ...  بیشتر

تاریخ و تمدن
نقدی بر کتاب ایران در عصر صفوی

بهزاد کریمی

دوره 18، شماره 10 ، دی 1397، ، صفحه 231-252

چکیده
  هدف اصلی نگارش این مقاله تحلیل و نقد ایده‌های ایدئولوژیکِ تاریخ‌نگاری شاه‌اسماعیل اول صفوی در کتاب ایران در عصر صفوی نوشتۀ علی‌اکبر ولایتی است. این کتاب در 656 صفحه، در یک مقدمه و پنج فصل با هدف بررسی تاریخ ایران در عصر صفویه سامان یافته است. نویسندة مقاله کوشیده است پیش از ورود به متن اصلی، سابقه‌ای ازکاربست ره‌یافت‌های ایدئولوژیک ...  بیشتر

تاریخ و تمدن
نقدی بر رویکرد تاریخ‌نگارانۀ جولی اسکات میثمی در تاریخ‌نگاری فارسی

سید ابوالفضل رضوی

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 185-202

چکیده
  نوشتار حاضر، با درنظرداشتن نسبت میان مفاهیم «تاریخ» و «تاریخ‌نگاری»، نقد بیرونی و درونی کتاب تاریخ‌نگاری فارسی، اثر جولی اسکات میثمی، را در دستور‌کار دارد. میثمی ازدیدگاه خویش و مسئله‌ای که در سیر تحول تاریخ‌نگاری فارسی طرح و تبیین کرده است، بینش تاریخ‌نگارانۀ مورخان عهد سامانی و غزنوی و سلجوقی را مطالعه و تفسیر می‌کند، ...  بیشتر

تاریخ و تمدن
نقد تاریخ‌نگاری دورۀ آق‌‌قویونلو

رضا طاهرخانی؛ محمّد سپهری

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 235-257

چکیده
  برخلاف اهمیت تحولات سیاسی و فرهنگی ایران در دورة فرمان‌روایی آق‌قویونلوها در نیمة دوم سدة نهم هجری قمری، شمار متون و منابع اصلی مربوط به این دوران فراوان نیست و همة آن‌چه تاکنون شناسایی شده هنوز به‌صورت انتقادی منتشر نشده‌اند. در حوزة تاریخ‌نویسی آثاری که در این دوره تألیف شد ادامة همان روش ساده‌نویسی اواخر سدة هفتم بود. نثر منشیان ...  بیشتر