تاریخ و تمدن
نقدی بر کتاب سبب‌شناسی توسعه‌نیافتگی ایران

ایرج ورفی نژاد

دوره 21، شماره 12 ، اسفند 1400، ، صفحه 381-406

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.36589.2259

چکیده
  توسعه‌نیافتگی همواره برای پژوهش‌گران جذاب بوده است. توسعه‌نیافتگی یکی از دغدغه‌‌‌های اصلی اصلاح‌گران و اندیشه‌ورزان ایرانی، دست‌کم از اوایل دورۀ قاجار، بوده که منجر به ره‌یافت‌‌ها و دیدگاه‌‌‌های مختلفی دربارة علت‌یابی آن و نیز ارائۀ راه‌کار‌‌های گوناگون برای برون‌رفت از آن شده است. در این مورد کتاب‌‌ها و آثار متعددی ...  بیشتر

زبان و ادبیات فارسی
نقد مجموعۀ فارسی بیاموزیم

عصمت خویینی؛ محمد پارسانسب؛ ناصر کرمانی

دوره 20، شماره 4 ، تیر 1399، ، صفحه 155-179

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.26528.1592

چکیده
  باوجود تنوع منابع الکترونیک، کتاب‌ درسی هم‌چنان اصلی‌ترین ابزار آموزش زبان محسوب می‌شود و نقد و بررسی این کتاب‌ها می‌تواند کیفیت آموزش را ارتقا دهد. در این مقاله با روش اسنادی ــ انتقادی و براساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی کتاب‌های درسی دانشگاهی ویراست دوم از جلد نخست مجموعۀ فارسی بیاموزیم را نقد و بررسی کرده‌ایم. ...  بیشتر

فقه و حقوق
نقد کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

ابراهیم موسی‌زاده

دوره 18، شماره 5 ، مرداد 1397، ، صفحه 323-339

چکیده
  اهمیت این نقد به‌لحاظ جایگاه حقوق اساسی، قانون اساسی، و حکومت جمهوری اسلامی است و ضرورت نقد نیز انگیزة شکل‌‌گیری کتاب موردنقد به‌منزلة منبع آموزشی برای درس «حقوق اساسی» دورة کارشناسی رشتة حقوق و دروس مرتبط با حقوق اساسی در دوره‌های تحصیلات تکمیلی گرایش حقوق عمومی است. هدف این نقد شناسایی نقاط قوت و ضعف کتاب به‌منزلة «کتاب ...  بیشتر

تاریخ و تمدن
بررسی و نقد کتاب تاریخ عرب در دوران اسلامی؛ سیرة نبوی

علی بیات

دوره 15، شماره 35 ، شهریور 1394، ، صفحه 61-79

چکیده
  بدیهی است که همة آثار منتشرشده دربارة تاریخ، فرهنگ، و تمدن اسلامی اعتبار علمی یک‌سانی ندارند و ضروری است که در ترازوی نقد ارزیابی شوند. در این نوشته، کتاب تاریخ العرب فی الاسلام اثر مورخ نامور عراقی جواد علی، که به کوشش منصور داداش‌‌نژاد با عنوان تاریخ عرب در دوران اسلامی؛ سیرة نبوی ترجمه شده، به روش توصیفی ـ تحلیلی بررسی و نقد صوری ...  بیشتر