علوم تربیتی
بررسی و نقد کتاب «آموزش ‌و پرورش مقایسه‌ای»

محمد آرمند

دوره 15، شماره 37 ، اسفند 1394، ، صفحه 1-15

چکیده
  آموزش ‌و پرورش تطبیقی از مباحث مهم در علوم تربیتی است. دستاوردهای آموزش ‌و پرورش تطبیقی در اصلاح نظام‌های آموزشی کاربرد بسیاری دارد، به همین دلیل به این موضوع در اغلب کشورها توجه شده است. در زبان فارسی کتاب‌های متعددی در این ‌باره نوشته ‌شده که یکی از این کتاب‌ها آموزش ‌و پرورش مقایسه‌ای تألیف شراره حبیبی است که می‌تواند به عنوان ...  بیشتر