فلسفه
نقد و بررسی کتاب «فلسفه سیاسی اسلامی در غرب»

محمدحسین بادامچی

دوره 22، شماره 4 ، تیر 1401، ، صفحه 391-413

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.37676.2324

چکیده
  کتاب «فلسفه سیاسی اسلامی در غرب» نوشته محسن رضوانی (منتشر شده در سال 1393) اولین کتاب به زبان فارسی است که گزارشی غنی از تحقیقات معاصر شرق‌شناسان و محققین غربی تاریخ اندیشه سیاسی جهان اسلام درباره فارابی و فلسفه سیاسی اسلامی ارائه می‌دهد. مقاله حاضر در ضمن بررسی انتقادی با ارائه شواهدی نشان می‌دهد که این کتاب به لحاظ روش پژوهش ...  بیشتر

فلسفه
بررسی و نقد کتاب خوانشی نو از فلسفۀ فارابی، گسست بنیادین معرفتی از سنت یونانی

سعید رحیمیان

دوره 20، شماره 3 ، خرداد 1399، ، صفحه 157-171

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5296

چکیده
  نویسندۀ کتاب خوانشی نو از فلسفۀ فارابی، گسست بنیادین معرفتی از سنت یونانیدرصدد است، با برجسته‌کردن ابداعات اساسی و محوری فارابی در بازتدوین فلسفه در زمانۀ خویش، نحوۀ افتراق جریان فلسفۀ اسلامی از سنت یونانی را توضیح دهد. مهم‌ترین مدعای نویسنده پی‌افکنی فلسفۀ اسلامی برمبنای سه قضیه است: 1. تعیین موضوع آن به‌عنوان «وجود» نه ...  بیشتر

زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
بررسی و تحلیل زبان و منطق در اندیشة ابونصر فارابی

محمدحسین قرشی

دوره 12، شماره 24 ، فروردین 1391، ، صفحه 63-84

چکیده
  چکیدهشناخت ماهیت و چیستی زبان به‌دلیل پیچیدگی و گستردگی آن امری دشوار است و از دیرباز ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده است. فارابی، با اطلاق «علم اللسان» بر همة علوم زبانی، نخستین‌بار ترتیب علوم زبانی را در یک نظام واحد فراهم کرد. فارابی در بیان جایگاه زبان و منطق می‌گوید: «جایگاه منطق در ارتباط با عقل چون مرتبه و جایگاه ...  بیشتر