فلسفه
بررسی و نقد کتاب پایان تاریخ از نظر فلاسفه مدرن و پست مدرن

محمد اصغری

دوره 17، شماره 5 ، آبان 1396، ، صفحه 35-48

چکیده
  نگارندة این مقاله می‌‌کوشد با معرفی کتاب پایان تاریخ ازنظر فلاسفة مدرن و پست‌مدرن، نوشتة علی مرادخانی، آن را نقد و بررسی کند. بحث پایان‌‌گرایی (endism) از مباحث جدیدی است که در اواخر قرن بیستم، به‌ویژه با کار فوکویاما در محافل دانشگاهی، مطرح شد. اما پایان تاریخ موضوع کتاب حاضر است و می‌‌توان گفت که زمینه‌‌های چنین بحثی در نوشته‌‌های ...  بیشتر

علوم سیاسی
بررسی و نقد کتاب آیندة آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی

سیده مطهره حسینی؛ اصغر شکری مقدم‌

دوره 16، شماره 39 ، خرداد 1395، ، صفحه 57-73

چکیده
  چکیدهفرید زکریا، روزنامه‌نگار نومحافظه‌کار امریکایی که در دوران ریاست جمهوری جرج بوش مشهور شد، در آیندة آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی نگاه پایان تاریخی خود به جهان‌گیر شدن دموکراسی‌های لیبرالِ امریکایی را با چاشنی انتقادی مطرح کرد. انتقادهای او بیش‌تر به نظام سیاسی فعلی امریکا و ستودن روند تاریخی آن است که نخبه‌گراتر ...  بیشتر