اقتصاد
نقدی بر کتاب ابعاد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت

فرهاد ترحمی؛ علی‌اصغر اسفندیاری

دوره 17، شماره 9 ، اسفند 1396، ، صفحه 27-50

چکیده
  محتوای کتاب ابعاد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت شامل متن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مکاتبات، و بیانات انجام‌گرفته در این خصوص، تاریخچۀ صنعت نفت، و اقدامات انجام‌شدۀ وزارت نفت به‌منظور تحقق اقتصاد مقاومتی است. ضمن این‌که تلاش شده است که اقتصاد مقاومتی درراستای اقتصاد اسلامی تعریف شود، گرچه این مطلب اثبات نمی‌‌شود. ساختار کتاب ...  بیشتر