اقتصاد
نقد و تحلیل کتاب Public Finance and Public Policy

محمد جواد شریف‌زاده

دوره 17، شماره 3 ، مرداد 1396، ، صفحه 53-70

چکیده
  بحث دربارۀ جایگاه مطلوب بخش عمومی (دولت) در اقتصاد از دیرباز موردتوجه مکاتب گوناگون فکری قرار داشته و به‌علت اهمیت وافر وارد برنامه‌های رسمی دانشگاه‌ها در سراسر جهان شده است. هدف در این مقاله تحلیل و نقد کتاب درسی مالیۀ عمومی و سیاست عمومی تألیف جاناتان گروبر است که از جدیدترین کتاب‌های درسی این حوزه به‌شمار می‌رود و هم‌اکنون ...  بیشتر